Gedragsproblemen

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Welke psychiatrische problemen behandelt Triversum > Gedragsproblemen  

Gedragsproblemen

Het is eigen aan kinderen en jongeren om zich tegen volwassenen te verzetten. Ook liegen, vechten en anderen pesten komen wel eens bij zich normaal ontwikkelende kinderen en jongeren voor.

Echter, als verschillende oppositionele, antisociale of agressieve gedragingen zich gedurende langere tijd herhaaldelijk voordoen, met andere woorden een patroon gaan vormen, met bovendien een duidelijke ongunstige invloed op het functioneren van het kind of de adolescent, dan is er sprake van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (oppositional defiant disorder) of een antisociale gedragsstoornis (conduct disorder).