Beginnende persoonlijkheidsstoornissen

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Welke psychiatrische problemen behandelt Triversum > Beginnende persoonlijkheidsstoornissen  

Beginnende persoonlijkheidsstoornissen

We spreken van een persoonlijkheidstoornis wanneer bij iemand in de ontwikkeling een zodanig vast patroon is ontstaan in gedrag, denken en omgaan met emoties dat het leidt tot ernstige en langdurige problemen in het dagelijks leven en in sociale relaties.

Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen, die in 3 groepen (clusters) worden onderverdeeld. Zo kan iemand veel moeite hebben in het aangaan van contacten en vreemd en excentriek overkomen, of zich juist heel emotioneel en impulsief gedragen, maar ook kunnen angst en overmatig piekeren op de voorgrond staan.

Puberteit

Een persoonlijkheidsstoornis uit zich meestal tijdens de puberteit. Zowel aanleg- als omgevingsfactoren spelen hierbij een rol. Uit onderzoek blijkt dat opvoedingsproblemen in de kinderjaren, traumatische ervaringen en (seksueel) misbruik risicofactoren vormen voor de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis. De diagnose wordt pas na uitgebreid onderzoek gesteld. Een kind of jongere is immers nog in ontwikkeling en kan zich gaandeweg anders gaan gedragen.