Autisme

Autisme

Bij alle autisme spectrum stoornissen staat een stoornis in het functioneren van de hersenen centraal. Vooral de verwerking van informatie uit de sociale omgeving verloopt daardoor verstoord.

Deze verstoring dringt door in alle ontwikkelingsgebieden van het kind: de sociaal-emotionele ontwikkeling, de verstandelijke ontwikkeling, de spraak- en taalontwikkeling en de ontwikkeling van de motoriek.

ASS

Per kind ontstaan verschillende beelden, omdat niet alle gebieden van de ontwikkeling in gelijke mate worden getroffen. Daarnaast zien de verschijnselen er in de loop van de ontwikkeling bij hetzelfde kind steeds weer anders uit. We spreken daarom van een “spectrum” van autistische stoornissen, kortweg ASS genoemd.