ADHD

ADHD

Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD) is een veel voorkomende stoornis op de kinder- en jeugdleeftijd (3-5%) met een hoge persistentie tot in de volwassenheid (1-1,5%).

ADHD kenmerkt zich door drie kernsymptomen, te weten:

  • aandachtstekortstoornis
  • hyperactiviteit
  • impulsiviteit


Het is een stoornis met een erg hoge co-morbiditeit. De behandeling geneest de stoornis niet, maar vergroot de controle op het eigen gedrag en vermindert de kans op toekomstige problemen. Omdat het een chronische stoornis betreft is langdurige behandeling en begeleiding nodig.