Welke psychiatrische problemen behandelt Triversum

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Welke psychiatrische problemen behandelt Triversum  

Welke psychiatrische problemen behandelt Triversum

 • ADHD

  Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD) is een veel voorkomende stoornis op de kinder- en jeugdleeftijd (3-5%) met een hoge persistentie tot in de volwassenheid (1-1,5%).

 • Angststoornissen

  Angststoornissen komen relatief vaak voor bij kinderen en jeugdigen. Gegevens over de prevalentie ervan variëren van 2% tot 6%, waarbij de lage schatting waarschijnlijk de meest reële is.

 • Autisme

  Bij alle autisme spectrum stoornissen staat een stoornis in het functioneren van de hersenen centraal. Vooral de verwerking van informatie uit de sociale omgeving verloopt daardoor verstoord.

 • Beginnende persoonlijkheidsstoornissen

  We spreken van een persoonlijkheidstoornis wanneer bij iemand in de ontwikkeling een zodanig vast patroon is ontstaan in gedrag, denken en omgaan met emoties dat het leidt tot ernstige en langdurige problemen in het dagelijks leven en in sociale relaties.

 • Eetstoornissen

  Kinderen en jongeren met een eetstoornis zijn de hele dag door met eten bezig en zijn erg ontevreden over gewicht en lijf. Ook kunnen zij juist ongecontroleerde eetbuien hebben.

 • Gedragsproblemen

  Het is eigen aan kinderen en jongeren om zich tegen volwassenen te verzetten. Ook liegen, vechten en anderen pesten komen wel eens bij zich normaal ontwikkelende kinderen en jongeren voor.

 • Psychotische stoornissen

  Bij kinderen en jeugdigen is de diagnostiek van psychotische stoornissen een complexe aangelegenheid, zeker bij een eerste psychose. Dikwijls is vooralsnog onduidelijk in welk kader de psychotische verschijnselen zich voordoen. Vaak is er wat betreft de symptomatologie overlapping met andere stoornissen, zoals de dwangstoornissen.

 • Somatoforme problemen

  Een kind met een somatoforme stoornis heeft last van onbegrepen lichamelijke klachten. Sommige kinderen hebben buikpijn, anderen hoofdpijn of klagen over erg moe zijn. Ook kunnen kinderen last van verlammingsverschijnselen hebben en bijvoorbeeld een been of arm niet meer kunnen bewegen. Huisarts, kinderarts of andere specialisten kunnen de klachten niet verklaren op basis van de onderzoeken.

 • Stemmingsstoornissen (bipolair)

  Als de stemmingen wisselen van depressief tot uitgelaten en deze wisselingen houden enkele dagen tot weken aan, dan kan er sprake zijn van een bipolaire (stemmings)stoornis.

 • Stemmingsstoornissen (depressie)

  De diagnose depressie wordt soms ten onrechte niet gesteld omdat de depressieve stemming bij veel kinderen en jeugdigen niet als symptoom op de voorgrond staat, maar in plaats daarvan een prikkelbare stemming. Soms is het verlies aan plezier in activiteiten het meest prominent aanwezig.