Kinderen van een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

U bevindt zich hier: Homepage > Familie > Cursussen en bijeenkomsten > Aandacht voor kinderen en hun ouders > Kinderen van een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen  

Kinderen van een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen

Groep voor kinderen en jongeren met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblemen (8-12 jaar, 12-16 jaar en 17+ jaar)

Voor kinderen is het een grote belasting wanneer een ouder psychiatrische of verslavingsproblemen heeft. Kinderen weten vaak al op jonge leeftijd dat er iets met hun vader of moeder aan de hand is. Pas op latere leeftijd wordt duidelijk wat de reden voor het onvoorspelbare gedrag van de ouders is. Kinderen denken al gauw dat het hun schuld is als vader of moeder plotseling heel kwaad wordt of zich juist terug trekt.

Het doel van de groep is de kinderen een veilige plek te bieden, waar ze met andere kinderen over de situatie thuis kunnen praten en:

  • Gevoelens leren herkennen en te uiten;
  • Schuld-, schaamte- en verantwoordelijkheidsgevoel te verminderen;
  • Informatie te verstrekken over psychiatrische ziektebeelden en medicijnen, over verslaving en verslavende middelen;
  • Na te gaan welke personen buiten het gezin de kinderen kunnen steunen;
  • Vaardigheden leren om beter voor zichzelf op te komen;
  • Zelfvertrouwen vergroten.

Voor wie?
De groep is bedoeld voor kinderen die een vader en/of moeder hebben met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen vinden het moeilijk om over thuis te vertellen. De schaamte is groot en de ervaring leert dat buitenstaanders hen daarop veroordelen en afwijzen. Zij hebben daardoor vaak weinig contact met leeftijdgenoten en staan er geregeld alleen voor. Thuis dragen zij doorgaans meer verantwoordelijkheid dan andere kinderen van hun leeftijd.

De groepen worden op leeftijd samengesteld. De kindergroep is voor kinderen van 8 - 12 jaar, de jongerengroep voor kinderen van 12 - 16 jaar of van 17+ jaar. Per groep zijn er maximaal tien deelnemers.

Voor jongeren van 16 tot 25 jaar is het mogelijk de cursus online te volgen. Zij kunnen zichzelf opgeven via de website: www.kopstoring.nl Het gaat om 8 bijeenkomsten, in een gesloten chatbox. Het online-programma biedt hetzelfde als de groepsbijeenkomsten.

Wat komt er aan de orde?
De groep staat onder leiding van twee therapeuten. Voordat de groep start, komen deze therapeuten bij de kinderen op huisbezoek, om de ouders te informeren. Bij dat gesprek zijn zowel de ouder(s) als het kind aanwezig. Elke bijeenkomst heeft een ander onderwerp. De kinderen praten niet alleen, maar maken ook gebruik van creatieve opdrachten, toneelspel en groepsopdrachten.
Voor de kindergroep worden er daarnaast twee ouderbijeenkomsten georganiseerd en na afloop van de acht bijeenkomsten vindt er opnieuw een huisbezoek plaats, om samen met het kind en de ouder(s) de groep te evalueren.

Samenwerkende organisaties
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de problemen waar kinderen en jongeren tegenaan lopen werken GGZ Noord-Holland-Noord, Brijder Jeugd en Triversum al jaren samen. Verschillende medewerkers van deze organisaties begeleiden gezamenlijk de doe- en praatgroepen. Hierdoor bundelen wij onze kennis over verslaving en psychiatrische problematiek en helpen kinderen op de best mogelijk manier grip te krijgen op de situatie thuis. Ouders of verzorgers worden altijd goed geïnformeerd en betrokken.


Praktische informatie en aanmelding

Duur anderhalf uur per bijeenkomst
Frequentie 8 wekelijkse bijeenkomsten
Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelding en/of informatie over deze cursus kunt u contact opnemen:

  • In West-Friesland:                Pieternel Hassefras, via dit formulier of via 088 65 65 010
  • In Noord-Kennemerland:      Marianne Frieling, via dit formulier of via 088 65 65 010
  • In Kop van Noord-Holland:   Dineke Smith, via dit formulier of via 088 65 65 010

Bij voldoende aanmeldingen start de groep twee maal per jaar (in het voor- en najaar), waarbij rekening wordt gehouden met de vakantieperiodes.

Wanneer starten de cursussen in 2018?

In Heerhugowaard

 

In Alkmaar

Voor 4 - 7 jaar 'Piep zei de muis': start 1 november 2018
Voor 8 - 12 jaar: start 3 oktober 2018
Voor 13 - 16 jaar: start najaar 2018
Voor 17+: start najaar 2018

In Den Helder Voor 8 - 12 jaar: start 3 oktober 2018
In Schagen Voor 8 - 12 jaar: start najaar 2018
In de regio Hoorn

Voor 8 - 12 jaar: start 13 september 2018
vervolgdata: 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober, 1 en 8 november 2018.

Ouderbijeenkomst: donderdag 18 oktober van 10.00 tot 11.00 uur.

Er starten regelmatig nieuwe cursussen gedurende het jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op of kijk in onze Agenda

Overig
In deze cursus wordt ook wel gesproken over de afkorting KOPP. Dit staat voor: Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen. De afkorting KVO staat voor: Kinderen van Verslaafde Ouders Voor meer informatie over KOPP en KVO zie ook www.kopstoring.nl  of www.drankjewel.nl .