Forensische psychiatrie

Forensische zorg is zorg voor mensen die grensoverschrijdend en/of strafbaar gedrag hebben vertoond. Er is veelal spraken van een een strafrechtelijke of civielrechtelijke titel vanwege het plegen van 1 of meerdere ernstige delicten gerelateerd aan het lijden aan een psychiatrische stoornis.

Soms is er sprake van een aantoonbaar verhoogd risico op delinquent gedrag als forensische behandeling uitblijft.

Sommige van deze cliënten kampen met ernstige langdurige psychiatrische problemen, al dan niet in co-morbiditeit met verslaving en complexe problematiek op verschillende levensgebieden.

Een groot deel van de cliënten is daarnaast zijn baan, huisvesting en sociaal steunsysteem kwijtgeraakt. Er is sprake van zorgvragen op meerdere levensgebieden waarbij behandeling, ondersteuning en zorgcoördinatie nodig zijn. Cliënten hebben weinig tot matige zelfcontrole over het delictgedrag en de samenwerking met de hulpverlening is grillig of laag.

Cliënten worden aangemeld voor Forensische zorg door de huisarts, de reclassering, de jeugdreclassering, WNK, vrijgevestigde praktijken, Bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis.

GGZ NHN biedt forensische zorg bij mensen thuis, in woontrainingshuizen, in klinieken en op de polikliniek. Daarnaast bieden wij verdiepingsdiagnostiek. Dit voeren wij uit voor de advies- en toezichttrajecten van de reclassering, in de gehele provincie Noord-Holland, met uitzondering van de gemeente Amsterdam. Verdiepingsdiagnostiek biedt de reclassering binnen een termijn van 2 tot 4 weken een expertiserapport. Dit rapport kan ter aanvulling of onderbouwing opgenomen worden in het adviesrapport aan het Openbaar Ministerie.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: