Voorwaarden uitleen iPad telezorg

Deze voorwaarden hebben tot doel u te informeren over de afspraken rondom het gebruik van Telezorg met een leen iPad van de GGZ NHN.

U gaat gebruik maken van apparatuur van GGZ Noord-Holland-Noord en het is van belang dat u hiermee zorgvuldig omgaat.

  • Bij schade, verlies of diefstal is het van belang dat u dit snel meldt bij uw behandelaar van GGZ Noord-Holland-Noord. In geval van diefstal is het ook noodzakelijk dat u aangifte doet bij de politie.
  • Bij oneigenlijke schade of vermissing kunt u aansprakelijk gesteld worden voor een bedrag van 400 euro. Zo nodig zal aangifte worden gedaan.
  • Bij diefstal of oneigenlijk gebruik zal GGZ NHN de iPad op afstand resetten waardoor er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de iPad, en deze geen waarde meer heeft.
  • De iPad mag voor andere zaken dan Telezorg worden gebruikt. Hiervoor kunt u zelf een apple ID aanmaken. Als u (betaalde) applicaties installeert op de iPad, zullen deze bij het retourneren van de iPad verwijderd worden door GGZ NHN.
  • Als u een apparaat in bruikleen krijgt behoudt de GGZ-NHN het recht deze terug te vorderen bij oneigenlijk gebruik of verwaarlozing van het apparaat.
  • Bij het beëindigen van de behandeling dient u de het apparaat te retourneren

Bij vragen kunt u contact opnemen met het Digiteam via e-mail: digiteam@ggz-nhn.nl. Bij technische vragen kunt u contact opnemen met I-Connect op telefoonnummer: 06-12668155.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN