Contrast
Onderstrepen

Geestelijke verzorgers

GGZ Noord-Holland-Noord biedt extra ondersteuning voor cliënten, familieleden en andere geïnteresseerden die niet in zorg zijn in de vorm van geestelijke verzorging. We bieden diverse activiteiten aan over aandacht, zingeving, levenskunst en vieringen die zich allemaal richten op herstel.

Een psychische kwetsbaarheid of verblijf in een opname kunnen veel levensvragen oproepen voor jouw als cliënt en voor familie en naasten. Vragen als;  Waarom gebeurt dit met mij? Wie ben ik nog? Waar vind ik steun? Wat bied troost, steun en kracht in deze moeilijke periode? Bij deze vragen kan een gesprek met een geestelijk verzorger helpen om ruimte te bieden voor jouw levensverhaal, om even ‘op verhaal te komen’ en om samen te zoeken op de weg van herstel naar wat belangrijk voor je is.

Voor wie

Geestelijke verzorging is voor iedere cliënt of familielid die in behandeling is bij GGZ NHN, ongeacht welke levensbeschouwing of achtergrond je hebt. Het vertrekpunt is jouw verhaal en jouw vragen die je hebt door de psychische klachten, thuis of in de kliniek.

Hoe werken we

De geestelijk verzorgers sluiten aan op jouw levensverhaal en vragen en werken vanuit de herstelvisie van GGZ NHN. In het onderstaande filmpje wordt het verhaal verteld door cliënte Corrie en haar weg van herstel met begeleiding van de geestelijk verzorger. 

Klik hier om naar onze playlist op Youtube te gaan. 

Wat bieden we

In een individueel vertrouwelijk gesprek met een geestelijk verzorger is ruimte voor je levensverhaal, de vragen die een verblijf in een kliniek oproepen of wat psychische kwetsbaarheid met je doet. Thema’s als stigma, verlies en rouw, zinloosheid of schaamte zijn bespreekbaar.

In de klinieken, de dagbehandeling (IHT) en in sommige inloophuizen verzorgen de geestelijk verzorgers wekelijks zingevingsgroepen en gespreksgroepen over levenskunst. In een open en vertrouwelijke sfeer kunnen cliënten samen met de geestelijk verzorger in gesprek om elkaar te steunen in de weg naar herstel.

Elke oneven zondag om 10.30 uur locatie Maatwerk, Heiloo

In Maatwerk Heiloo wordt wekelijks de oecumenische viering gehouden voor (ex) cliënten, naasten, mantelzorgers en buurtgenoten. De vieringen van de geestelijk verzorgers zijn ook te volgen via het Youtube kanaal van GGZ NHN.

Via Vicasa, het digitale videobelsysteem voor cliënten, kunnen cliënten vanuit de thuissituatie iedere werkdag tussen 15.00 - 17.00 uur zonder afspraak in gesprek gaan met een van de geestelijk verzorgers. Het spreekuur biedt laagdrempelig contact, aandacht en zingeving.

De vakgroep verzorgt op verzoek ondersteuning bij ethische dilemma’s en vragen van cliënten en hun familie of voor teams in de vorm van moreel beraad.

De vakgroep verzorgt voorlichting en ondersteuning vanuit de expertise in zingeving, levensbeschouwelijke - en religieuze vragen voor zorgmedewerkers in de organisatie.

Woensdag 13.30 uur tot 14.30 uur online.

Mail ons voor meer informatie. 

Contact geestelijk verzorgers

Wilt u graag meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met:


Marc van de Giessen via m.vandegiessen@ggz-nhn.nl of 06 22 92 64 46
Marie-José van Bolhuis via m.vanbolhuis@ggz-nhn.nl of 06 10 85 26 66
Bahara Osmani via b.osmani@ggz-nhn.nl of 06 30 00 92 18
Jantien de Vries via j.devries@ggz-nhn.nl of 06 13 08 79 64
Roos Boutaleb via r.boutaleb@ggz-nhn.nl of 06 51 91 02 92Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via: