Werkbezoek zorgverzekeraar VGZ aan GGZ NHN

dinsdag 11 februari 2020 00:00 uur

Zorgverzekeraar VGZ bracht onlangs een werkbezoek aan GGZ Noord-Holland-Noord. De presentaties werden enthousiast ontvangen door VGZ.

Strategisch beleidsplan 2020-2022

Na de kennismaking met Elsbeth de Ruijter als nieuw lid van de raad van bestuur, presenteerde Jos Brinkmann het Strategische Beleidsplan 2020-2022 van GGZ NHN.

De vier belangrijke strategische onderwerpen zijn:

  • Duurzame zorg
  • Digitale geestelijke gezondheidszorg
  • Personeelsbeleid en ontwikkeling
  • Preventie, leefstijl en vroegsignalering

Deze onderwerpen zijn ook opgenomen in de vorig jaar overeengekomen meerjarenafspraken met VGZ.

VGZ reageerde erg positief op deze strategische pijlers voor 2020-2022 en complimenteerde GGZ NHN met de voornemens!

Veilige zorg

Saskia Duin,verpleegkundig specialist, vertelde over het project veilige zorg dat aantoonbaar voor minder agressie-incidenten zorgt binnen GGZ NHN. Een prachtig voorbeeld dat goed overdraagbaar is naar andere organisaties. Het is op dit moment een WLZ (Wet Langdurige Zorg) project, maar is ook prima inzetbaar voor de ZVW en gehandicaptensector.

DiSofa online therapie

Joris Arts van DiSofa online therapie, onderdeel van GGZ NHN, legde uit hoe digitale geestelijke gezondheidszorg toch persoonlijk kan zijn. DiSofa heeft een unieke servicegerichte werkwijze :100% online, géén wachttijden, plaats- en tijdonafhankelijk aanbod en waar ook ter wereld de best denkbare Nederlandse geestelijke gezondheidszorg. Het is enorm succesvol en wordt gebruikt door verzekeraars om de wachtlijsten aan te pakken.

Herstel

De definitie van ‘herstel’ werd door manager Betty Hoekstra en ervaringsdeskundigen Francien en Karolien op een speelse wijze uitgelegd, waarbij alle deelnemers werden betrokken. Het werd voor VGZ duidelijk dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een grote rol kan spelen in het herstel van de cliënt. VGZ is erg te spreken over ervaringsdeskundigheid bij GGZ NHN, de herstelwerkplaatsen en de herstelondersteunende intake, waarbij de eigen regie van de cliënten centraal staat.

Het was leerzaam en nuttig om in gesprek te gaan en te mogen laten zien waar we mee bezig zijn. Al met al een mooie middag!