Wachttijden Amici

De wachttijden van Amici vindt u op de algemene wachttijdenpagina van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadat wij uw aanmelding hebben gekregen, bellen we u om een screeningsgesprek in te plannen. Dat screeningsgesprek is terlefonisch. In het screeningsgesprek neemt u samen met een behandelaar uw hulpvraag door. Ook bespreken jullie de verschillende mogelijkheden van een Amici-behandeling.

Daarna plant het Amcici-secretariaat een intakegesprek en 5 tot 6 behandel- en/of diagnostiekafspraken. Die afspraken zijn allemaal bij dezelfde behandelaar.

Voor aanmelding en behandeling bij Amici heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De zorgverzekeraar heeft die nodig om uw behandeling te vergoeden.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u erbij helpen dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt. En dat de behandeling binnen 10 weken na het intakegesprek is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de 'treeknormen').

Behandelwachttijd (aantal weken van intakegesprek tot start behandeling)

Amici heeft geen behandelwachttijd. Direct na het intakegesprek start de behandeling. Bij het plannen van een intakegesprek worden direct aansluitend 5 tot 6 behandelafspraken met u gepland.

Meer weten?

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag

Misschien wilt u weten of u met een bepaald probleem bij ons terecht kunt? Of heeft u een vraag over de aard van uw behandeling?

Liever bellen?

Wij zijn bereikbaar van 09.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur op

088 65 65 003 

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden via onderstaand formulier. Dit formulier kunt u alleen versturen door een verwijsbrief van de huisarts toe te voegen.