Algemene leveringsvoorwaarden

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Aangemeld, en dan > Algemene leveringsvoorwaarden  

Algemene leveringsvoorwaarden

Als u bij GGZ NHN in zorg komt, maken we afspraken over de behandeling en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

In deze algemene leveringsvoorwaarden staat niet welke behandeling u krijgt, maar zijn afspraken vastgelegd over rechten en plichten van u als cliënt en de zorginstelling. Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, privacy, dossier en kwaliteit van zorg.
De voorwaarden geven met name aan cliënten en hun familie duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van GGZ NHN bij het aangaan van een behandelovereenkomst.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

Bent u aangemeld vóór 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ of de samenvatting

Bent u aangemeld vanaf 6 maart 2017?

Klik hier voor de algemene leveringsvoorwaarden GGZ