Posttraumatische stress-stoornis

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Psychische stoornissen > Posttraumatische stress-stoornis  

Posttraumatische stress-stoornis

Schokkende gebeurtenissen kunnen psychologische trauma's veroorzaken. Bij mensen met PTSS verminderen, na de eerste schok, emoties als verdriet of kwaadheid niet. Zij krijgen vaak ook lichamelijke klachten.

Schokkende gebeurtenissen zoals ongelukken, lichamelijk of seksueel geweld, huiselijk geweld, incest, natuurrampen en oorlogsgeweld veroorzaken een kwetsing of verwonding. Het Oudgriekse woord daarvoor is trauma. Oorspronkelijk werd daarmee vooral een lichamelijke verwonding bedoeld, maar tegenwoordig weten wij dat er ook psychische verwondingen bestaan. We spreken dan van psychologische trauma’s of psychotrauma’s. Net zoals de gevolgen van lichamelijk verwondingen helen deze psychische verwondingen gewoonlijk vanzelf. Meer dan 90% van de mensen die een psychotrauma doormaakt ondervindt daar van geen blijvende psychische schade.

Direct na een psychotrauma is het leven van de meeste mensen ontregeld. Mensen kunnen dan een wat wezenloze indruk maken, alsof zij er niet helemaal bij zijn. Pas als de eerste schok achter de rug is, komen de emoties los. Dat zijn vrijwel altijd verdriet en kwaadheid of een mengeling van beide. Deze verschijnselen zijn normale reacties passend bij een psychotrauma. Bij ongeveer 5-10% van de mensen die een psychotrauma hebben doorgemaakt blijven de verschijnselen langdurig bestaan. We spreken van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) als deze reacties niet minder worden en uiteindelijk niet verdwijnen. Een PTSS gaat gepaard met verschijnselen van stress, die zich uiten zowel in lichamelijke als in psychische klachten.

In Nederland kennen wij de PTSS ook als het post-concentratiekampsyndroom of het KZ-syndroom. Dit post-concentratiekampsyndroom werd na de Tweede Wereldoorlog vastgesteld bij mensen die in concentratiekampen verbleven hadden en daar nog vele jaren later last van ondervonden.

Men schat dat ongeveer 80% van alle mensen gebeurtenissen meemaakt die als buitengewoon naar en heftig ervaren kunnen worden. Onder de mensen die een psychotrauma hebben meegemaakt komt PTSS in 5-10% van de gevallen voor. Er zijn verschillen gevonden in het voorkomen van PTSS bij verschillende gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen worden beter verdragen dan andere.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Wilt u meer weten over posttraumatische stress-stoornis?

Dan kunt u terecht op de website van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie. Hier leest u meer informatie over posttraumatische stress-stoornis: oorzaken, symptomen, behandeling, tips etc.