Samenwerking

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Samenwerking  

Samenwerking

Cliënten in de forensische psychiatrie hebben vaak problemen op meerdere gebieden en voor langere tijd. Naast een psychiatrische problematiek komen problemen voor met relaties, verslaving, werk, huisvesting en financiën.

Een goed antwoord op deze diverse problematiek bestaat uit samenwerking met daarvoor aangewezen partijen. Samenwerken gedurende en, wanneer nodig, na de forensische behandeling vinden wij daarom belangrijk.

Wij werken regionaal en landelijk samen met verschillende partijen uit de forensische en reguliere psychiatrie, de verslavingszorg, de zorg voor verstandelijk beperkten en het gevangeniswezen alsook met de politie en gemeenten.

Samenwerkingspartners zijn onder andere: de verschillende reclasseringsorganisaties, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), TBS klinieken, forensisch psychiatrische afdelingen, forensisch psychiatrische klinieken, de veiligheidshuizen, Veilig Thuis, woningbouwcorporaties, de regionale Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).