Waarvoor kan ik bij Triversum terecht?

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Waarvoor kan ik bij Triversum terecht?  

Waarvoor kan ik bij Triversum terecht?

Wij helpen kinderen van 0-18 met psychiatrische problemen. U kunt bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek, ambulante zorg, klinische zorg, crisisopvang, intensieve zorg aan huis en preventie.

 • Specialistische ambulante zorg

  Triversum heeft een aantal poliklinieken verspreid over Noord-Holland. We bieden hier ambulante zorg in de vorm van diagnostiek en kortdurende (multidisciplinaire) behandeling.

 • IHT

  IHT is een intensieve systemische behandeling in de thuissituatie met als doel de cliënt en het gezin te ondersteunen in het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt binnen het eigen netwerk.

 • Klinische zorg voor kinderen

  Bij Triversum bieden we vele vormen van behandeling aan. In eerste instantie proberen we kinderen ambulant te helpen. Wanneer dit niet volstaat is een dagklinische of klinische opname mogelijk.

 • Klinische zorg voor jongeren

  Jongeren met een psychische kwetsbaarheid kunnen met de juiste ambulante begeleiding hun leven vaak weer goed op de rit krijgen. Soms zijn de problemen te groot en blijkt ambulante hulpverlening niet toereikend. Dan is intensievere zorg nodig. Triversum biedt deze intensieve zorg in de vorm van korte klinische interventies binnen een ambulant traject.

 • Intensieve psychotherapie en MBT voor jongeren

  Op deze afdeling behandelen we jongeren en jongvolwassenen die zijn vastgelopen in één of meerdere gebieden in hun leven. Vaak hebben ze last van stemmingswisselingen, angstklachten of voelen zij zich eenzaam of geïsoleerd. Terugkerende problemen in de omgang met andere jongeren, op school of in het gezin komen ook dikwijls voor, net als zelfdestructief en/of zelfbeschadigend gedrag.

 • Flexibele ACT (FACT)

  Stapelen de zorgen om een jongere en het gezin zich op? Is er eigenlijk langdurige intensieve zorg nodig in de thuissituatie? Doet zich regelmatig een crisissituatie voor? Lijkt een opname noodzakelijk, maar wil het gezin dit voorkomen of lukt het niet om de jongere en het gezin goed in zorg te krijgen? Het Flexible ACT jeugdteam kan een oplossing bieden.

 • DGT Jeugd

  DGT-J is een bewezen effectieve methode om jongeren met een ernstige verstoring van de persoonlijkheidsontwikkeling en emotieregulatieproblemen te helpen. DGT wordt als intensieve behandelvorm aangeboden op alle poliklinieken in ons verzorgingsgebied, dichtbij huis en soms bij de jongeren thuis.

 • Acute opname

  De afdeling High Intensive Care jeugd is een gesloten klinische afdeling voor jongeren met ernstige problemen die direct handelen noodzakelijk maken (zoals zelfmoorddreiging of ernstige verwarring). Opname kan ook plaatsvinden op basis van een maatregel in het kader van de wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ), bijvoorbeeld met een In Bewaring stelling (IBS) of een Rechterlijke Machtiging (RM).

 • Outreachende diagnostiek en behandeling op school

  In een arrangement “specialistische jeugdhulp voor speciaal onderwijs” zetten we onze deskundigheid middels een geïntegreerd kinderpsychiatrisch diagnostiek en behandelaanbod op school in. Uitgangspunt is dat de zorg het onderwijs volgt en aanbod wordt afgestemd op wat de leerling nodig heeft, in de klas en/of in het gezin waar hij/zij woont: integraal werken aan en aansluiten op de hulpvragen van leerling, ouders en school.

 • Preventie trainingen

  Naast het behandelen van kinderen met psychiatrische problemen is Triversum ook actief op het gebied van preventie en ondersteuning aan de andere kinderen in het gezin. Om te voorkomen dat deze groep kwetsbare kinderen zelf problemen gaat ontwikkelen biedt Triversum een aantal specifieke preventiegroepen aan.