E-health heeft de toekomst

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > E-health heeft de toekomst  

E-health heeft de toekomst

Steeds meer van onze behandelingen zijn ook gedeeltelijk thuis via de computer te volgen. Helemaal in de leefwereld van de jeugd, minder belastend en bovendien kostenbesparend.

Blended behandelingen zijn een belangrijke stap in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Blended behandelen is een nieuwe manier van hulp waarbij jongeren naast de face-to-face gesprekken op de polikliniek een gedeelte van de behandeling thuis op de computer volgen. Dit noemen we E-health.

Welke e-health behandelingen

Bij Triversum kunnen kinderen, jongeren en hun ouders op verschillende probleemgebieden blended behandelingen volgen. Momenteel bieden we de onderstaande blended behandelingen aan, maar vind je in Jouw-omgeving ook veel ondersteunende tools voor huiswerk voor de behandeling.

Blended behandelingen:

  • Dappere kat: voor kinderen van 8-14 jaar met een angststoornis
  • Doepressie:  voor depressieve jongeren van 12 - 18 jaar
  • Oudertraining bij gedragsproblemen: voor ouders van kinderen met gedragsproblemen, ADHD of autisme
  • Smaakk!: voor jongeren met een eetstoornis
  • Surfen op emoties: voor jongeren die last hebben van heftige emoties en daardoor in de problemen raken
  • Straatwijzer: een online behandeling voor ouders van jongeren (12-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking


De behandelingen zijn gebaseerd op de meest effectieve protocollen voor behandeling en in nauwe samenwerking met de jongeren vormgegeven. Effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid staan hierbij voorop.

Regie bij de cliënt

Kinderen, jongeren en ouders bepalen zelf wanneer ze aan het programma werken. Iedere betrokkene krijgt een persoonlijke inlogcode. De kinderen en jongeren werken online in een beschermde behandelomgeving die ze gedeeltelijk zelf kunnen vormgeven. De regie ligt hierdoor bij de cliënt.