Effectieve samenwerking in de keten

U bevindt zich hier: Homepage > Gemeenten > Effectieve samenwerking in de keten  

Effectieve samenwerking in de keten

We werken nauw samen met de gemeentelijke CJG’s in Noord-Holland. In een aantal gemeenten zijn Triversum-medewerkers gedetacheerd als jeugd & gezinscoaches binnen deze wijkteams.

  • Inzetten van onze expertise

    Nauwe samenwerking en afstemming met jeugd & gezinscoaches in lokale teams is belangrijk. Hierdoor kunnen wij een actieve rol spelen en concreet bijdragen aan het realiseren van de verschuiving van zware zorg naar een vroegtijdige interventie en lichte zorg (transformatie). We willen onze deskundigheid daarom graag dichtbij de jeugd- en gezinscoaches van de gemeenten blijven aanbieden.

  • Gebiedsteams West-Friesland

    De gebiedsteams zijn vergelijkbaar met wijkteams. Aangezien deze soms breder zijn dan een wijk is gekozen voor de term ‘gebiedsteams’.

  • Preventie KOPP / KOV

    Gemiddeld heeft in elke gemeente ongeveer 17% van de kinderen onder de 18 jaar een ouder met een psychisch probleem of een verslaving. Niet al deze kinderen hebben professionele zorg nodig. Een deel redt zich prima, ondanks de situatie, of heeft voldoende steun in de omgeving.