Geen reden strafrechtelijk onderzoek MAOTC studie

U bevindt zich hier: Homepage > Nieuws > Nieuws > Geen reden strafrechtelijk onderzoek MAOTC studie  

Geen reden strafrechtelijk onderzoek MAOTC studie

16 / 03 / 2017

Op woensdag 15 maart heeft het Openbaar Ministerie (OM) het bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord laten weten geen strafrechtelijk onderzoek te starten met betrekking tot de MAOTC studie bij GGZ Noord-Holland-Noord (2013 – 2014).

De MAOTC studie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de behandelperspectieven van mensen met ernstige psychotische klachten.

Verloop

In 2015 heeft GGZ NHN de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) in kennis gesteld van een onafhankelijk onderzoek dat op initiatief van GGZ NHN was ingesteld naar aanleiding van een interne melding door een klokkenluider. De IGZ heeft op haar beurt een onderzoek ingesteld naar de uitvoering van de MAOTC studie. Dit heeft geleid tot een rapport in mei 2016.
De IGZ heeft na publicatie van dit rapport de melding gesloten. Dit houdt in dat zij geen reden zien voor verscherpt toezicht of een maatregel anderszins. De IGZ heeft volgens standaardprocedure bij geconstateerde fouten in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) haar bevinding doorgestuurd naar het OM.
Het OM heeft de relevante stukken bestudeerd en ziet geen reden om een strafrechtelijk onderzoek te verrichten. De IGZ heeft vastgesteld dat de MAOTC studie geen schade heeft veroorzaak aan de gezondheid van de geïncludeerde personen. Ook heeft de IGZ het OM bericht dat GGZ NHN verbeter voorstellen heeft gedaan én geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot een nieuw onderzoeksprotocol en verbetering aan een aantal procedures, maar ook inzicht verschaft in het communicatieproces bij dergelijk onderzoek.

Tot slot

Wij hechten er waarde aan om te vermelden dat de MAOTC studie een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de behandelperspectieven van mensen met ernstige psychotische klachten. Ook willen wij benadrukken dat het onderzoek veilig is geweest en bij verreweg de meeste deelnemers een positief resultaat heeft opgeleverd. Dit sterkt ons in de ambitie om te blijven investeren in een betere toekomst voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.