GGZ NHN gestart met Afbouwpoli

dinsdag 18 oktober 2022 09:39 uur

Het afbouwen van medicijnen kan in de praktijk voor cliënten en betrokkenen lastig zijn. Daarom startte GGZ NHN begin oktober met de Afbouwpoli. Veel cliënten, hun naasten, behandelaren en voorschrijvers hebben vragen over het tempo van afbouwen, de risico's en het omgaan met ontwenningsverschijnselen. De Afbouwpoli is er om hen te ondersteunen in dit proces.

Hoewel bekend is van afbouwen dat het geleidelijk moet, lees of hoor je nergens hoe. Met de Afbouwpoli wil GGZ NHN daar verandering in brengen. Het initiatief is gestart in samenwerking met Remke van Staveren, schrijver van het boek ‘Minder Slikken’. Samen met een ervaringsdeskundige en verpleegkundig specialist zette zij de poli op.

Cliënten van GGZ NHN kunnen zich bij de Afbouwpoli aanmelden via hun behandelaar. Deze blijft tijdens het proces het eerste aanspreekpunt. Daarnaast heeft de poli ook de functie van kennisoverdracht en onderzoek. De wens is dat de kennis over hoe af te bouwen, dusdanig eigen is bij behandelaren van GGZ NHN, dat de Afbouwpoli op den duur niet meer nodig is.

In deze video geeft ervaringsdeskundig Maaike van der Werff tips over het afbouwen van medicatie.

Lees hier meer over de Afbouwpoli.