Wachttijden

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Wachttijden  

Wachttijden

Een actueel overzicht van de wachttijden per 19 juli voor volwassenen specialistische en basis ggz en jeugd bij GGZ NHN

In de bijlages vindt u de wachttijden voor volwassenen in sGGZ en wachttijden basisGGZ (Amici Zorgt) en wachttijden jeugd per 19 juli bij GGZ Noord-Holland-Noord (in weken) van:

- Aanmeldwachttijd: aanmelding tot aan het eerste gesprek

- Behandelwachttijd: 1e intake tot aan 1e behandelcontact

De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen uw aanmelding en het eerste gesprek. Meteen na aanmelding begint u met het invullen van online vragenlijsten. De resultaten worden besproken in een telefonische afspraak waarmee de intakeprocedure start. U bereidt zich verder voor op uw behandeling met behulp van een online module.

Hierna volgt de intakeprocedure waarin we de aanmelding met u bespreken. U kunt meteen na de intakeprocedure beginnen met online behandeling, hier is geen wachttijd voor.

De wachttijd per locatie is gebaseerd op de gemeente waar u woont. Wij adviseren u om bij de aanmelding expliciet te vragen naar de wachttijd op de locatie van uw keuze. De behandelwachttijd is de periode tussen het eerste gesprek en de start van uw behandeling, in een van onze ggz teams.

De wachttijd is niet afhankelijk van de behandelvraag, diagnose en/of waar u verzekerd bent. U kunt altijd bij uw zorgverzekeraar een verzoek doen voor bemiddeling naar een andere zorgaanbieder.


Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hulp bij crisis

Wanneer u in een psychische crisis raakt, of u vermoedt dat u in een psychische crisis raakt, is het van belang dat u snel geholpen wordt. De crisisdienst van GGZ NHN kan direct behulpzaam zijn in zo’n situatie en een inschatting maken van de problemen.


Aangemeld en dan?

Wanneer de verwijzing naar GGZ NHN heeft plaatsgevonden ontvangt u van ons een brief met de uitnodiging voor het eerste gesprek. Op de pagina Aangemeld, en dan leest u meer over het eerste gesprek en de start van de behandeling.