Medewerker vertelt

Card image cap

Monique

administratie IHT-team Alkmaar

“Ik ben bewust op zoek gegaan naar een baan bij een maatschappelijk relevante organisatie. Ik zag een leuke functie bij GGZ NHN, maar tot mijn verbazing boden ze me na het sollicitatiegesprek een andere functie aan. “We denken dat dit beter bij je past,” was het argument. “En ik kan ze geen ongelijk geven. Ik werk hier nu 1,5 jaar met heel veel plezier.”

Card image cap

Remco

Verpleegkundig specialist GGZ

"Door deze veelzijdigheid voel ik me thuis bij Amici Zorgt. Ik werk zelfstandig, ik ben bevoegd om zelfstandig beslissingen te nemen en kan mijn functie bij Amici Zorgt Basis GGZ ook echt zo uitoefenen. Als Verpleegkundig Specialist kan ik hier écht meer mogelijk maken.”

Card image cap

Freddie

adviseur vastgoed en duurzaamheid

“Vier jaar geleden is de werkwijze van de ggz-teams veranderd. Welk vastgoed past bij die nieuwe werkwijze? Welke aanpassingen moeten we doen? Zo kijk ik naar deze ontwikkeling in de organisatie.”

Card image cap

Els

adviseur verkoop/accountmanager

“Ik kom uit de kop van Noord-Holland, dit is mijn thuisbasis. Ik vind het mooi dat ik mij kan inzetten voor de jeugd van deze regio. Wat ik een mooie ontwikkeling vind is de afname van het aantal bedden op de jeugdklinieken en de verkorte opnameduur van jongeren. En dat we meer intensieve ambulante zorg in de thuissituatie bieden. Daar ben ik trots op. We maken onze visie ‘Beter worden doe je thuis’ op deze manier echt waar. Dan doe je wat je zegt!"

Card image cap

Helen

sociaal psychiatrisch verpleegkundige en projectleider het Duurzame GGZ-project Vroegdetectie

De telefoon horen rinkelen, terwijl er niemand belt. Het gevoel hebben dat er iemand bij je in de buurt is zonder dat je iemand ziet. “Bijna iedereen heeft bijzondere ervaringen”, vertelt Helen“De vraag is hoe je daar mee omgaat, welke betekenis je daar aan geeft en of je er last van hebt. In het project Vroegdetectie gaat alle aandacht daar naar uit.”

Card image cap

Laura

teamleider Frailty langdurende zorg

“Als ik met meneer A. naar de markt ga om een harinkje te kopen is hij ontzettend blij en word ik uitvoerig bedankt. Daar zit het hem in voor deze mensen. Mijn dag is dan alweer helemaal goed. De volgende dag kan ik de wind van voren van hem krijgen, omdat ik niet doe wat hij graag wil. Hij is dan al vergeten wat we de dag ervoor hebben gedaan. Daar moet je mee om kunnen gaan”.

Card image cap

Gaby

ouderenpsychiater

"Wat ons werk bijzonder maakt is dat de doelgroep zo divers is, qua leeftijd, levensfase, aandoening, achtergrond, ook de levensverhalen zijn zeer divers. Hier kan ik mijn bevlogenheid en passie kwijt voor de meest kwetsbare groep."

Card image cap

Dirkje

psychotherapeut

“Groepstherapie is heel krachtig. De interactie tussen jongeren is helpend en werkt heel motiverend. De relatie, het omgaan met elkaar, dat intrigeert me”.

Card image cap

Mark

sociotherapeut bij HIC-Jeugd

"Werken met jongeren is het leukste wat er is. Hoewel het ook zwaar is, geeft het veel hoop wanneer je een jongere ziet opknappen”.

Card image cap

Wiljo

triagist

“Triagisten zijn de poortwachter van de psychiatrie. Je bent het visitekaartje. Je hebt te maken met veel partijen die allemaal contact opnemen in een crisissituatie: ziekenhuizen, meldkamer, politie, huisartsen, crisisdienst jeugd… Zij doen allemaal een beroep op jou.”

Card image cap

Susan

klinisch neuropsycholoog

"Het mooie aan de cursus Psycho-educatie is dat de partner (of een andere naastbetrokkene) bij elke sessie aanwezig is. De cursus is dus een belangrijke stap in het herstelproces”.

Card image cap

Henk

raadslid cliënten- en familiemedezeggenschapsraad

“Ik weet uit ervaring hoe fijn het is dat je ergens terecht kan met je vragen. En als lid van de CFM-raad geeft het me een tevreden gevoel dat we zoveel kunnen bereiken.”

Card image cap

Marieke

sociaal psychiatrisch verpleegkundige ggz-team en digicoach

“Aan het begin van de coronacrisis heb ik mijn cliënten die nog geen digitale middelen hadden voorzien van Ipads en uitleg gegeven. Bij sommigen werkt het fantastisch. Mensen met autisme spectrumstoornis willen soms niet anders meer."

Card image cap

Selene

psychiater

“Bij GGZ NHN word je gestimuleerd om jezelf verder te ontwikkelen. Er heerst een sfeer van vertrouwen, waardoor eigen initiatieven worden verwelkomd.”

Card image cap

Marianne

preventiewerker jeugd

“Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van groot belang in een vroeg stadium psychische klachten te herkennen en hulp te bieden. Hiermee voorkom je dat jongeren stagneren in hun ontwikkeling."

Card image cap

Krista

Informatie-analist

"GGZ NHN was en is een voorloper op ICT-gebied. Alles is goed op orde. Al jaren bieden we online behandelingen en beeldbellen aan. Natuurlijk speelt de maatschappelijke relevantie van GGZ NHN mee in mijn keuze om hier te blijven, maar ik werk vooral graag bij een organisatie die een voorloper wil zijn, zowel in de zorg als in de ondersteuning."

Card image cap

Nanette

Ervaringsdeskundige

“Als ervaringsdeskundige kan ik vanuit eigen ervaring mensen steun bieden. Het kan voor een cliënt heel fijn zijn om te praten met iemand die weet wat je doormaakt. Dat je voelt dat je niet de enige bent en ziet dat herstel mogelijk is. Dit biedt hoop en stimuleert cliënten ook om eigen mogelijkheden te verkennen.”

Card image cap

Irene

Forensisch psychiatrisch werker

“Wat maakt dat ik hier als hulpverlener zit en jij als client? Dit intrigeert mij. Wat is er in jouw leven gebeurd dat jij tot een delict bent gekomen? Met deze open houding ga ik in gesprek met een cliënt, in plaats van met een belerend vingertje te wijzen."

Card image cap

Twa

Ervaringsdeskundige

“Ik denk dat meer diversiteit op de werkvloer zou kunnen bijdragen om deze mensen beter te bereiken. In gesprek gaan met iemand met dezelfde culturele achtergrond voelt veiliger."

Card image cap

Aziz

GGZ-arts

“In mijn rol als ggz-arts moet ik ook culturele verschillen overbruggen. Bijvoorbeeld in de communicatie met de cliënt. In Afghanistan is een arts zeer bepalend. De patiënt heeft nauwelijks inspraak en verwacht dat de arts hem iets opdraagt. In Nederland is dat gelukkig totaal anders, je werkt meer samen met de cliënt. Cliënten hebben eigen ideeën en inbreng.”

Card image cap

Henk

Manager klinieken kinder- en jeugdpsychiatrie

“De open bedrijfscultuur, de drang om te blijven ontwikkelen en innoveren past bij mij. Ik vind dat een enorme kracht van deze organisatie en het is belangrijk dit te blijven waarborgen!”

Card image cap

Remco

IPS-jobcoach

“Ik zie mensen echt opbloeien als ze een fijne en passende werkplek hebben. Werk zorgt voor structuur en zingeving, maar ook je nuttig voelen en het geeft een gevoel van eigenwaarde”.

Card image cap

Frank

Kinder- en jeugdpsychiater

"What you see is what you get. Het is een transparante organisatie, zonder sterke hiërarchie waar collegialiteit hoog in het vaandel staat. Daar voel ik mij prettig bij.”

Card image cap

Laura

4e jaars student verpleegkunde

"Doordat er een open sfeer is en collega’s erg toegankelijk zijn, voel ik me ook vrij om hulp te vragen en het te delen als ik iets lastig vind of iets me raakt. Er wordt altijd meegedacht."

Card image cap

Remy

accountmanager

"Ik vind het een mooi resultaat dat we een meerjarige alliantie met VGZ zijn aangegaan. Daar ben ik echt trots op! Dat de goede zorg die wij aan cliënten willen bieden gewaarborgd kan blijven. En dat we kunnen blijven innoveren."

Card image cap

Dick

ervaringsdeskundige

"Dat cliënten voelen dat ze er niet alleen in staan en herstel mogelijk is, dat is hoopvol!"

Card image cap

Raymond

bewegingsagoog forensische psychiatrie

"Ik probeer iedereen oprechte aandacht te geven en de mens achter de problemen te zien. Ik vind het mooi te ervaren dat sport echt kan verbroederen."

Card image cap

Moos

teamleider en spv bij spoedeisende psychiatrische hulp

"Ik vind het mooi als ik mensen toch een beetje hoop kan bieden. Als een cliënt met een depressie, die geen hulp wilde accepteren, toch besluit de hulpverlening een kans te geven."

Card image cap

Lotte

psychomotorisch therapeut

"Ik vind het mooi dat ik deze mensen het gevoel kan geven dat ze gezien worden, dat ze er nog toe doen en nog een toekomst hebben."

Card image cap

Ton

kok en activiteitenbegeleider

"Ik probeer altijd de mens achter de verhalen te zien. Ik vind het mooi om deze mensen in de forensische psychiatrie een zetje op de weg terug te geven." 

Card image cap

Werken in tijden van corona

Hoe doen wij dat bij GGZ Noord-Holland-Noord eigenlijk; werken in tijden van corona? Wij blijven zorg bieden, dat staat als een paal boven water. En we houden ons daarbij aan de landelijke richtlijnen. Met deze pagina geven we een kijkje in de keuken van het werk onze creatieve, innovatieve en hardwerkende medewerkers. Laat vooral een boodschap voor hen achter!

Card image cap

Martien

Muziektherapeut

"Je voelt binnen GGZ NHN echt een openheid om nieuwe dingen binnen te laten komen. Dat is heel leuk werken als je ergens nieuw aan de slag gaat, het geeft een heel welkom gevoel."

Card image cap

Wendy

Klinisch psycholoog

'Vanaf de eerste dag bij GGZ NHN voelde ik de klantvriendelijkheid.'

Card image cap

Charel

Praktijkopleider Drukkerij de Dijk

'Het geeft me voldoening dat ik mensen kan ondersteunen die door hun kwetsbaarheid een achterstand hebben op de arbeidsmarkt.'

Card image cap

Tim

Stagiair Vastgoed

'Ik merkte al snel dat de kwaliteit van de zorg en de cliënt centraal staat.'

Card image cap

Rosalie

Stagiair Marketing en communicatie

'Het unieke bij het werken voor GGZ NHN is dat je alle vrijheid hebt om je eigen inbreng te leveren en dat ze open staan voor je ideeën en creativiteit.'

Card image cap

Romy

Woonondersteuner

'De band die ik heb met cliënten is iets waar ik trots op ben. Rust, blijdschap en toekomstperspectief bieden door het voeren van gesprekken, een wandeling maken, spel spelen, samen het huishouden doen of muziek te maken. Die kleine momenten werken alleen al goed tegen verval in eenzaamheid, verveling, gebruik en somberheid.'

Card image cap

Arnold

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

'Werken in de GGZ is alsof je in een spiegel kijkt. Weliswaar een sterk vergrote spiegel, maar desalniettemin een weerspiegeling van jezelf. Regelmatig word ik geraakt door wat cliënten mij vertellen, simpelweg omdat ik het me kan voorstellen hoe het voor de ander moet zijn.'

Card image cap

Jeroen

Psychiatrisch verpleegkundige

'Dat ik cliënten mag begeleiden in hun harde werk naar herstel en dat we samen de creativiteit waarderen is voor mij de grootste beloning.'

Rozemarijn

SPV

'Ik beleefde echt een gevoel van samenzijn, van verbintenis en contact. Ik vind het bewonderenswaardig en prijs mij gelukkig dat ik het werk van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige mag doen.'

Wijnanda

Vrijwilliger

'Het werk dat ik doe is zinvol, leerzaam en het verrijkt mijn leven. Het is heerlijk om voor andere mensen iets te kunnen betekenen.'

Mandy

Vrijwilliger

'Na mijn opleiding had ik veel tijd over en ik wilde graag iets nuttigs doen. Ik wilde mijn tijd graag goed benutten en anderen helpen waar mogelijk. Hierdoor ben ik terecht gekomen bij het maatjes project.'

Danny

Ervaringsdeskundige

'Dit was een dag met een sprankeltje hoop’, kreeg ik terug. Een voldaan en trots gevoel is mij bijgebleven.'

Bessie

Digiteam en kliniek Noord-Kennemerland

'De combinatie werken in een team bij kliniek Noord-Kennemerland en bij het Digiteam maakt het voor mij heel prettig!'

Card image cap

Clara

Psycholoog in GGZ-team

'Het heeft een hele tijd geduurd voordat ik besloot zelf als psycholoog open te zijn over mijn eigen psychische kwetsbaarheid.'

Wim

teamleider Maatwerk

'Ik waardeer de hoeveelheid mogelijkheden en het vertrouwen dat mij is gegeven. Daar ben ik GGZ NHN zeer dankbaar voor.'

Vragen over werken bij GGZ NHN?

Vraag het onze wervingsspecialist

Heb je een vraag met betrekking tot de vacatures voor psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, arts, verpleegkundig specialist, spv of verpleegkundige, neem contact op met:

Pamela Heuvelman, wervingsspecialist

Telefoonnummer
06 83 43 74 80

P&O Servicedesk

Heb je een vraag over je sollicitatie of over de sollicitatieprocedure, neem contact op met onze P&O Servicedesk op:

Telefoonnummer
072 53 12 777

Leuke vacature gezien en heb je er inhoudelijk vragen over? Je kunt de contactpersoon die genoemd staat in de vacature altijd bellen!