Personeelsbeleid en ontwikkeling

Behoud en aantrekken van voldoende medewerkers om goede zorg en ondersteuning te garanderen.

Medewerkerstevredenheid

De focus van de personeels- en organisatiestrategie ligt op het versterken van de medewerkers waardebeleving bij GGZ NHN. Wij brengen in kaart waarom medewerkers bij GGZ NHN werken en waarom zij bij ons willen blijven werken. Hiermee kunnen wij hen beter ondersteunen bij de eigen ontwikkeling en het werkplezier.

Ontwikkeling

Ontwikkeling is belangrijk, leuk en een voorwaarde om ons werk goed te kunnen blijven doen. GGZ NHN heeft een ontwikkel- en opleidingsklimaat dat mensen stimuleert om te blijven leren.

Doelstelling

Zonder goede en tevreden medewerkers geen goede zorg. GGZ NHN beschikt over voldoende medewerkers die vitaal zijn en passen bij de organisatie en haar waarden actief uitdragen in hun netwerk. Alle medewerkers beschikken over een team en krijgen ondersteuning bij hun ontwikkeling vanuit onze organisatie.
Iedereen werkt met plezier in een stimulerende en veilige omgeving waar duidelijk is wat er van je verwacht wordt.