Wat doet de CFM-raad?

De leden van de CFM-raad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. We bezoeken klinieken en houden spreekuren op verschillende locaties van GGZ-NHN. Ook nemen we deel aan overleggen en bijeenkomsten.

Wij horen wensen en behoeftes en kunnen signalen aan de orde stellen. Wij spreken ook met de medewerkers in GGZ-teams, met expertnetwerken, directie en bestuur. We geven de organisatie advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisvesting of de veiligheid. De CFM-raad onderhoudt ook nauwe contacten met de klachtencommissie en de familie- en patiënt vertrouwenspersoon. Zo zorgen wij dat belangen van cliënten, familie en naastbetrokkenen goed behartigd zijn.

Wet medezeggenschap clienten zorginstellingen

De CFM-raad en GGZ NHN werken samen in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Onafhankelijke ondersteuners faciliteren, coachen en adviseren de CFM-raad en haar afzonderlijke leden bij hun werk als raadslid. Raadsleden hebben de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN