Medezeggenschap op 3 niveaus

Card image cap

De CFM-raad doet haar werk in het hele werkgebied van GGZ-NHN. Wij werken met 3 niveaus van medezeggenschap.

Basismedezeggenschap

Op lokaal en regionaal niveau wil de CFM-raad graag horen wat er leeft en speelt. Raadsleden gaan zoveel mogelijk in gesprek met cliënten.

 • Klinieken, woonvormen, activiteitencentra en andere locaties bezoeken;
 • Inloopspreekuren organiseren;
 • Vergaderen op regionaal niveau om elkaar goed te informeren.

Thematische medezeggenschap

Hier richten wij ons speciaal op doelgroepen en actuele thema’s. Denk hier bijvoorbeeld aan autisme, ouderen, forensisch, jeugd, ambulante hulpverlening, familie, acute zorg, herstel, etc.

 • Deelnemen aan werk- of projectgroepen rondom een thema;
 • Kennis vergaren van en informatie delen over het thema;
 • Deelnemen aan bijeenkomsten en vergaderingen namens de CFM-raad;
 • Bezoeken locaties en bijeenkomsten om inbreng van cliënten op te halen;

Beleidsmedezeggenschap

Bij Beleidsmedezeggenschap worden de grote lijnen van de CFM-raad uitgezet. Er is regelmatig overleg met divisie directies en met de raad van bestuur van GGZ NHN. Op regionaal en ook landelijk niveau houden we het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de gaten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

 • Overleg met medewerkers en bestuur over het beleid binnen GGZ NHN;
 • Regionale en landelijke bijeenkomsten bijwonen die relevant zijn voor het werk van de CFM-raad en GGZ NHN;
 • Advies uitbrengen aan de organisatie.

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

 • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
 • Zorgdomein
 • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN