Vrijwilligerswerk

Onze activiteiten

Bij GGZ Noord-Holland-Noord vindt vrijwilligerswerk plaats. Het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd ten behoeve van cliënten van alle onderdelen en divisies binnen GGZ Noord-Holland Noord.

Op dit moment zijn ongeveer 150 vrijwilligers actief in de ondersteuning bij diverse activiteiten op verschillende locaties. Een vrijwilliger biedt geen hulpverlening, maar ondersteuning en hulp bij het opzetten en uitbreiden van het sociale netwerk.

De leidinggevende is het aanspreekpunt voor het vrijwilligerswerk op de betreffende locatie. De uit te voeren werkzaamheden worden in overleg en in afstemming met de leidinggevende en de vrijwilliger uitgevoerd.
Er zijn veel activiteiten waarbij vrijwilligers ingeschakeld worden. Door de inzet van vrijwilligers worden de mogelijkheden dat cliënten om deel te nemen aan activiteiten vergroot. Deze activiteiten zijn gericht op participatie.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • binnen de activiteitencentra in de regio bij verschillende activiteiten;
  • ondersteuning bij activiteiten binnen verschillende afdelingen en locaties;
  • chauffeur van een van de busjes die vanuit de activiteitencentra in de regio rijden;
  • ziekenhuisbegeleiding;
  • bij de geestelijke verzorging: kerkbegeleiding, bij de liturgie, koffie schenken na de zondagsdienst in de kapel, het oecumenisch koor (op terrein Heiloo);
  • het museum in Heiloo

Er zijn verschillende regelingen voor een vrijwilliger. Zo is er een vergoeding van gemaakte kosten, zoals reiskosten. Er zijn verschillende verzekeringen. In overleg wordt een vrijwillige hepatitis B vaccinatie en op sommige afdelingen ook de griepprik gegeven.

Meer weten?

Maatjesdienst

Bij deze vorm van vrijwilligerswerk is er sprake van 1-op-1-contact tussen een vrijwilliger en een cliënt, op basis van gelijkwaardigheid, wederzijdse interesse en respect. Het doel is steun bieden bij het onderhouden / opbouwen van een sociaal netwerk. Centraal staat het doorbreken van het maatschappelijk isolement, of het voorkomen dat mensen in een maatschappelijk isolement geraken.
Dit contact wordt voor langere tijd in een overeengekomen regelmaat en periode aangegaan. Gemiddeld vindt er eenmaal per week contact plaats.
Het contact kan verschillend worden ingevuld:

  • Bezoek thuis: kop koffie drinken, gesprek, spelletje doen;
  • Samen op stap gericht op vergroten van de leefwereld, bijvoorbeeld door samen activiteiten te ondernemen, zoals cafébezoek, deelnemen aan een cursus, bibliotheekbezoek, wandeling etc

De maatjesdienst wordt georganiseerd vanuit Humanitas Kop van Noord-Holland en Humanitas regio Alkmaar e.o. Voor meer informatie over deze vorm van vrijwilligerswerk en / of aanmelding:

Meer weten?