Het verhaal van Marianne (preventiewerker jeugd)

Marianne is ervan overtuigd dat preventie en voorlichting kan bijdragen aan positieve gezondheid; het versterken van veerkracht helpt psychische klachten bij jongeren te verminderen of te voorkomen.

Marianne: “Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom van groot belang in een vroeg stadium psychische klachten te herkennen en hulp te bieden. Hiermee voorkom je dat jongeren stagneren in hun ontwikkeling. Het vergroten van de veerkracht en weerbaarheid van jongeren speelt hierbij een belangrijke rol.”

Westfrisse Jeugd

“Hoe weet je of een adolescent even in een dipje zit, of dat er sprake is van depressiviteit en suïcidaliteit? Is de onzekerheid van deze leerling passend bij de leeftijd of is er sprake van forse zelfbeeldproblematiek dat hem in zijn ontwikkeling belemmert? In mijn werk train ik onder andere politieagenten en leraren zodat zij psychische klachten bij jongeren vroeg leren herkennen en met hen hierover in gesprek te gaan. Dit deden we al in 2007 toen we, samen met de Brijder en GGD, het “Westfrisse Jeugd” project startten. Reden van dit initiatief was het hoge aantal suïcides onder jongeren in West-Friesland, wat voor ongerustheid zorgde onder de bevolking. Naast voorlichting over alcohol en drugsgebruik en de invloed hiervan op psychische klachten, merkten we dat het vroeg herkennen van psychische problemen en direct vervolgstappen nemen, een positief effect had.”

Brug

“Om jongeren met psychische klachten eerder hulp te kunnen bieden, werken we samen met scholen in het voortgezet onderwijs en het MBO. Hoe ga je als mentor bijvoorbeeld om met een leerling die depressief is, forse angstklachten heeft of automutileert? Ik ondersteun het team, organiseer ouderavonden en houd spreekuur op school voor leerlingen met uiteenlopende problemen. Soms volstaat een aantal gesprekken, soms zijn de klachten ernstiger. Dan maak ik gebruik van mijn professionele contacten. Ik bel bijvoorbeeld een huisarts voor collegiaal overleg of verwijs naar de juiste instanties. Dat is een mooie aanvulling op wat scholen doen. Ik zie mijzelf dan ook als de brug tussen school en GGZ Noord-Holland-Noord.”

Nauwe samenwerking

“Dankzij deze samenwerking hebben we een aantal leerlingen in een vroeg stadium de juiste hulp kunnen bieden en vroegtijdig schoolverlaten voorkomen. Ik werd bijvoorbeeld gebeld door de schoolmaatschappelijk werker over een leerling die niet meer op school en stage kwam. Er waren zorgen over haar psychische welzijn en ze raakte steeds meer uit beeld. Uiteindelijk lukte het om met haar in gesprek te gaan. De problemen waren fors: ze was depressief, had suïcidale gedachten en automutileerde. En er was sprake van een instabiele thuissituatie. Aanvankelijk wilde ze geen hulp maar uiteindelijk zaten we samen bij de huisarts voor een verwijzing naar GGZ NHN. Ik ging met haar mee naar de intake en ze heeft nu passende hulp. Haar stemming is verbeterd, ze slaapt beter en de thuissituatie is rustiger. Op school ben ik samen met haar in gesprek gegaan met haar mentor. Hij had een directe aanpak, waardoor zij zich steeds meer terugtrok en onvoldoende profiteerde van het onderwijs. Hij sluit nu beter bij haar aan. Inmiddels gaat ze weer naar school en heeft een fijne stageplek.”

Eigen baan creëren

“Ik werk lang bij GGZ NHN maar mijn werk is nooit een sleur geworden. Ik ben een hoopvolle idealist en krijg de gelegenheid mijn ideeën en projecten in de praktijk te brengen. Het voelt alsof ik mijn eigen baan heb gecreëerd. Ik ontvang vertrouwen vanuit de organisatie, waardoor ik me als werknemer gezien voel. Ik ben een team-player en mijn collega’s zijn waardevol voor me, zij helpen mij mijn veerkracht op peil te houden in goede en in moeilijke tijden.”

Vragen over werken bij GGZ NHN?

Vraag het onze wervingsspecialist

Heb je een vraag met betrekking tot de vacatures voor psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, arts, verpleegkundig specialist, spv of verpleegkundige, neem contact op met:

Pamela Heuvelman, wervingsspecialist

Telefoonnummer
06 83 43 74 80

P&O Servicedesk

Heb je een vraag over je sollicitatie of over de sollicitatieprocedure, neem contact op met onze P&O Servicedesk op:

Telefoonnummer
072 53 12 777

Leuke vacature gezien en heb je er inhoudelijk vragen over? Je kunt de contactpersoon die genoemd staat in de vacature altijd bellen!