Het verhaal van Dirkje (psychotherapeut bij divisie Triversum)

Dirkje Wieringa is psychotherapeut bij Triversum, de kind- en jeugddivisie van GGZ Noord-Holland-Noord. Iedere week begeleidt ze met een team, gedurende 2 dagen, jongeren met persoonlijkheidsstoornissen die meedoen aan een MBT-behandeling.

 “Groepstherapie is heel krachtig. De interactie tussen jongeren is helpend en werkt heel motiverend. De relatie, het omgaan met elkaar, dat intrigeert me”.

Leren begrijpen wat er gebeurt

“Juist jongeren met persoonlijkheidsstoornissen, soms met de diagnose borderline, zijn geholpen met het intensieve MBT-programma”, vertelt Dirkje. “MBT staat voor mentaliserende bevorderende therapie. Onder mentaliseren verstaan we het proces waarmee je jezelf, de ander en de relatie die we hebben, proberen te begrijpen. Welke wensen, gevoelens, gedachten en verlangens komen er in je op? Iedereen kan mentaliseren, maar bij oplopende spanning verliezen we dat vermogen sneller. Deze jongeren lopen daarin vast. Ze hebben last van stemmingsproblematiek, emotiewisselingen, impulsiviteit en destructief gedrag, zoals bijvoorbeeld zichzelf beschadigen, veel drinken of roekeloos gedrag in het verkeer. Bij MBT leren ze beter mentaliseren, zorgen dat niet de emoties en spanning de overhand krijgen.

Een proces dat tijd kost

“De meeste jongeren hebben moeite met langdurige (intieme) relaties. Ze neigen tot zwart-wit-gedachten waardoor er conflicten kunnen ontstaan. Doorhebben wat er met henzelf gebeurt in relatie tot de ander, en wat dat bij een ander oproept is de crux. Daar ligt onze focus: Wat is er nu aan de hand? Welke gedachten heb je, wat zijn jouw gevoelens en wensen? Dát helder krijgen. En hoe staat dat in relatie tot de ander. Het kan jou gebeuren, maar het heeft ook effect op de ander. Een groepsbehandeling is hierin heel effectief. De jongeren leren van elkaar. Het kost wel tijd; we zijn tegenwoordig resultaatgericht en willen snel verbetering zien. MBT is een procesbehandeling. Nadenken over jezelf en wat er bij jou gebeurt, is een proces, wat tijd kost. Omdat het een doorlopende groep is, kan een deelnemer die al langer meedoet iemand steunen die niet snel genoeg resultaat ervaart. Zo leren jongeren ook van elkaar. ‘Wacht maar, dat dacht ik ook. Maar ik ben er ook doorheen gekomen’.”

Intensief

Voor deze jongeren blijkt een wekelijkse behandeling vaak niet voldoende”, schetst Dirkje de situatie. “MBT is een intensieve behandeling; na een voortraject volg je een jaar lang iedere week twee dagen lang groepspsychotherapie, creatieve groepstherapie, psychomotore groepstherapie, systeemtherapie, individuele gesprekken met een GGZ-agoog en individuele psychotherapie. Het is een unieke behandeling in Noord-Holland en in deze 2-daagse opzet zelfs vrij uniek in Nederland. Jongeren uit de hele regio kunnen bij ons terecht als dat nodig is en ze zelf echt willen.”

Succesvol

Ik vind het intrigerend om met moeilijke problematiek aan de slag te gaan. Hoe kun je met elkaar toch zorgen dat er verandering plaatsvindt? Ik ben trots dat we deze behandeling bij divisie Triversum hebben kunnen ontwikkelen vanaf de start in 2018. Binnenkort verschijnt het wetenschappelijk onderzoek van oud-collega Rob van Dijk naar deze werkwijze. Wat ik wil benadrukken: onze MBT-behandeling kan alleen zo succesvol zijn omdat we een hecht en stevig team vormen. Je kunt er alleen zijn voor de jongeren als je als team ook staat als een huis.

Vragen over werken bij GGZ NHN?

Vraag het onze wervingsspecialist

Heb je een vraag met betrekking tot de vacatures voor psychiater, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, arts, verpleegkundig specialist, spv of verpleegkundige, neem contact op met:

Pamela Heuvelman, wervingsspecialist

Telefoonnummer
06 83 43 74 80

P&O Servicedesk

Heb je een vraag over je sollicitatie of over de sollicitatieprocedure, neem contact op met onze P&O Servicedesk op:

Telefoonnummer
072 53 12 777

Leuke vacature gezien en heb je er inhoudelijk vragen over? Je kunt de contactpersoon die genoemd staat in de vacature altijd bellen!