Forensische woontrainingshuis (woonvorm)

In de forensische woontrainingshuizen wonen cliënten in een kleinschalige woonvorm, waar zij op verschillende niveaus begeleiding en ondersteuning ontvangen. Het verblijf in een woontrainingshuis is tijdelijk. Het doel is om cliënten te leren zo zelfstandig mogelijk te wonen waarbij het belangrijk is dat cliënten op een veilige manier terugkeren naar de maatschappij.

GGZ NHN heeft meerdere forensische woontrainingshuizen in Heiloo. Drie daarvan bevinden zich op het terrein van GGZ NHN, de vierde bevindt zich in een woonwijk in Heiloo.

Voor wie?

Forensisch beschermd wonen bij GGZ NHN biedt plaats aan 28 cliënten, mannen of vrouwen, vanaf 18 jaar. Deze cliënten hebben behandeling nodig voor psychiatrische stoornissen en vaak ook verslaving. Bijkomend kunnen er ook lichamelijke gezondheidsproblemen bestaan. Er is sprake van veelal langdurige problemen op meerdere leefgebieden, zoals wonen, persoonlijke verzorging, relaties, werk, financiën en vrijetijdsbesteding. De problematiek hangt nauw samen met criminaliteit.

U komt in aanmerking voor forensisch beschermd wonen in Heiloo wanneer u uitstroomt uit een van de forensische klinieken van GGZ NHN, of indien u over een geldige justitiële indicatie voor forensisch wonen beschikt. De begeleiding is erop gericht u verder voor te bereiden op zelfstandig wonen. Uw strafrechtelijke titel moet zodanig zijn dat forensisch wonen tot de indicatiemogelijkheid behoort. Daarnaast moet er sprake zijn van grote behoefte aan ondersteuning en training in woonvaardigheden.

De indicatiestelling vindt plaats door de reclassering of het NIFP of door de divisie forensische psychiatrie van GGZ NHN.

Welke zorg?

De forensische woonvorm biedt cliënten een veilige woonomgeving met veel steun en structuur. Na een langdurige gevangenisstraf of opname in de GGZ is een terugkeer naar de maatschappij, zonder terugval in oude gewoontes, niet eenvoudig. Cliënten moeten leren omgaan met hun problemen, maar ook opnieuw leren wonen, werken en recreëren. Kortom, een nieuw dagelijks leven leren op te bouwen waarbij hun probleem niet langer op de voorgrond staat.

Bij forensisch beschermd wonen staat het bieden van structuur en perspectief in een veilige woonomgeving centraal. U wordt begeleid en getraind in het ontwikkelen van benodigde woonvaardigheden als het organiseren en uitvoeren van huishoudelijk werk, boodschappen doen en koken, de financiën (deels) organiseren en beheren en het zorgdragen voor persoonlijke verzorging. Vaardigheden op meerdere levensgebieden als relaties, werk of dagbesteding opbouwen en onderhouden, maken er vaak ook deel van uit.

U heeft bij voorkeur dagbesteding of werk. Dit is onder andere mogelijk bij een van de activiteitencentra van GGZ NHN. U kunt ritme en werkervaring opdoen bij bijvoorbeeld de kwekerij, de groenvoorziening, de drukkerij of in de werkplaats. Uiteindelijk bouwt u steeds meer vaardigheden op en krijgt u steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Na de behandeling bent u beter voorbereid op zelfstandig wonen, werken en leven in de maatschappij.

Werken aan herstel

Behandeling is er tevens op gericht om u te ondersteunen bij uw eigen leer-, groei-, of herstelproces. Herstel is voor ieder persoon een uniek proces, met verschillende uitkomsten. Een proces dat ieder grotendeels zelf moet doen, maar niet alleen.
Tijdens uw verblijf in een van de klinieken bent u al met het 'werken aan herstel' gestart. Het streven is om u beter te laten functioneren, zodat u met succes en naar tevredenheid kan wonen en daarnaast bij voorkeur kan werken, leren en een vrijetijdsbesteding heeft in een omgeving naar keuze.

Internetbehandeling

Wanneer u woonachtig bent in een van de forensische woonvormen behoren internetbehandeling en telezorg ook tot de mogelijkheden. Op dit moment beschikt elke woonvorm over een telezorgscherm en internetaansluitmogelijkheden. Meer informatie over behandeling via internet kunt u vragen aan uw behandelaar.

Praktische info

Hoe verloopt de aanmelding?

Via uw behandelaar kunt u zich laten aanmelden voor forensisch beschermd wonen. De aanmelding wordt besproken in het ForACT-team en daar wordt bekeken of de forensische woonvorm een juiste stap is voor u. Binnen de forensische klinieken van GGZ NHN bestaat een wachtlijst voor doorstroom naar forensisch beschermd wonen. Plaatsing gebeurd zo snel als mogelijk.

Hoe vindt behandeling plaats?

Samen met u stellen we een persoonlijk behandelplan op waarin de afspraken over uw behandeling zijn vastgelegd. De doelen die u met behandeling wilt bereiken zijn een belangrijk onderdeel van dit behandelplan. Voor elk onderdeel wordt gezamenlijk een actieplan gemaakt, waarbij we uitgaan van uw mogelijkheden. Onderdelen van dit plan zijn meestal het op orde brengen van de financiën, het vinden van een hobby, het maken en onderhouden van contact met anderen (familie), het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de aanpak van forensische problematiek. Behandeling van verslavingsproblematiek of psychiatrische problematiek behoort tot de mogelijkheden.

Gemiddeld eens per zes maanden worden de behandeling en begeleiding, samen met u, geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie worden er afspraken gemaakt voor de komende periode en wordt het behandelplan, waar nodig, bijgesteld. Een eventuele toezichthouder, zoals reclassering, wordt ook voor de evaluatie uitgenodigd. Het is mogelijk, wanneer u dit prettig vindt, een familielid of naaste uit te nodigen om bij de evaluatie aanwezig te zijn. Het verslag van deze bespreking wordt opgestuurd naar de verwijzende instantie.

Wat zijn de bezoektijden?

U kunt bezoek ontvangen tussen 10.00 uur en 22.00 uur, waarbij we ervan uitgaan dat dit plaatsvindt op uw eigen kamer. Bezoek graag vooraf aankondigen bij de woonbegeleiding of uw casemanager. Bezoek kan ook geweigerd worden. Het is niet mogelijk om logees te ontvangen.

Welke voorzieningen zijn er?

Op het terrein van GGZ NHN in Heiloo zijn verschillende voorzieningen aanwezig waar u gebruik van kunt maken. Zoals een kapper, geestelijke ondersteuning door een pastor of Imam, een huisarts en er is een ontmoetingsruimte. Op elke woonvorm is, in de gezamenlijke ruimte, een televisie aanwezig. Ook is er een tv-aansluiting aanwezig op uw kamer. Uiteraard biedt Heiloo ook de nodige voorzieningen.

Zijn huisdieren toegestaan?

Huisdieren zijn niet toegestaan in de woonvormen. Het bezoek van een huisdier gaat altijd in overleg met de woonbegeleiding.

Privacy

GGZ NHN respecteert uw privacy. We zijn uiterst voorzichtig met het (audiovisueel) vastleggen van allerlei zaken betreffende cliënten, medewerkers en bezoekers. Foto's, geluidsopname of video's maken is niet toegestaan.

Het team

U wordt begeleid door verschillende woonbegeleiders. Daarnaast is er ondersteuning van vaste casemanagers en een vaste behandelaar van het ForACT-team en kan de zorg waar nodig geïntensiveerd worden. Het woonbegeleidingsteam biedt cliënten maximaal 16 uur per dag ondersteuning. Gedurende de nachten is begeleiding beschikbaar op oproepbasis. De woonvorm beschikt ‘s nachts over structurele controle door de beveiligingsdienst. Alle medewerkers beschikken zowel over forensische als psychiatrische expertise. Het ForACT-team werkt nauw samen in de keten van politie, veiligheidshuis, reclassering, de forensische (poli)klinieken en de reguliere ggz.

Een verantwoorde en veilige terugkeer naar de samenleving vormt steeds het uitgangspunt bij de begeleiding. Cliënten stromen uiteindelijk uit naar een eigen woning, een verdienwoning of een woonvoorziening in de reguliere ggz (begeleid wonen of beschermd wonen). Behandeling en begeleiding door het ForACT-team is dan ook nog mogelijk.

Forensische woontrainingshuis (woonvorm)

Kennemerstraatweg 464f

1851 NG Heiloo

Naar alle locaties