Cursus: Omgaan met een psychiatrische kwetsbaarheid van uw naaste

Familieleden zijn belangrijk en kunnen in moeilijke tijden steun bieden aan mensen met een ernstig psychiatrische aandoening. Familieleden ervaren daarnaast vaak dat deze betrokkenheid veel stress en onderlinge conflicten kan opleveren. Ook weten ze niet altijd goed hoe om te gaan met bijvoorbeeld middelengebruik.  We noemen deze training: familietraining motiverende interventie.

De interventie is onderzocht bij ouders van cliënten met schizofrenie en cannabisgebruik. Hieruit bleek dat bij cliënten, van wie de ouders deelnamen aan deze cursus, het cannabisgebruik significant afnam. 

Inhoud en doel van de cursus

De training is bedoeld voor familie, partners en andere direct betrokkenen die graag gedragsveranderingen willen bewerkstelligen bij hun naaste. Het gaat naast middelengebruik ook om (gebrekkige) medicatietrouwheid en andere problemen die samenhangen met de psychiatrische klachten. U leert als naastbetrokkene tijdens deze training om op een andere manier om te gaan met uw familielid. Hierdoor is de problematiek voor u als familie of naaste beter te hanteren en verbetert de communicatie. 

Voor wie is de training?

De training is voor familieleden en naastbetrokkenen van alle ingeschreven cliënten bij GGZ NHN. Het gaat om naastbetrokkenen die problemen in de communicatie ervaren met hun naaste met langdurende psychiatrische problemen. 

Wat leert u tijdens de training?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veranderingen
  • Reflectief luisteren, samenvatten en doorvragen
  • Uitlokken van verandertaal
  • Reageren op verandertaal
  • Reageren op weerstand

De deelnemers maken gebruik van een werkboek. Iedere bijeenkomst bestaat uit theorie gevolgd door praktische oefeningen. Thema’s zijn: open vragen stellen, samenvatten, het geven van reflecties en het omgaan met weerstand. 

Praktische informatie 

Duur twee uur per bijeenkomst
Tijdstip In overleg met de deelnemers wordt gezocht naar een geschikte tijd (bijvoorbeeld vroeg in de avond).
Frequentie 6 weken
Locatie In overleg met de deelnemers wordt gezocht naar een geschikte locatie.

Aanmelding en informatie

Voor meer informatie over de groep kunt u bellen met een van de trainers op telefoonnummer 06 20 95 84 63

Voorafgaand aan deelname vindt er een kennismakingsgesprek plaats met een van de trainers. U kunt zich aanmelden voor divisie maatschappelijke psychiatrie bij Jan van Oudenhoven via dit formulier en voor divisie forensische psychiatrie bij Petra de Wit via dit formulier. Het is ook mogelijk u aan te melden via de behandelaar van uw naaste.

Aantal deelnemers per groep kunnen 8 tot 12 personen deelnemen

Werkboek

De deelnemers maken gebruik van een werkboek. Iedere bijeenkomst bestaat uit theorie gevolgd door praktische oefeningen. Thema’s zijn: open vragen stellen, samenvatten, het geven van reflecties en het omgaan met weerstand. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

  • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
  • Zorgdomein
  • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
  • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN