Cursus: Omgaan met een naaste met langdurende klachten

Een psychiatrische ziekte kan ingrijpende gevolgen hebben, ook voor u als ouders, broer, zus, partner of vriend(in). De rol van familie als steunpilaren en de betekenis daarvan worden in toenemende mate herkend en erkend. U bent partner in zorg geworden, samen met uw naaste en de hulpverleners.

De lichamelijke, psychische, sociale en materiele belasting die het zorgen voor een psychisch zieke naaste met zich mee brengt, wordt steeds duidelijker. Bij GGZ NHN is in toenemende mate aandacht voor de noden en behoeften van direct betrokkenen. 

Ondersteuning in deze cursus

Psycho-educatie is een cursus die aan naastbetrokkenen wordt aangeboden. Het is een vorm van preventieve ondersteuning. De belasting die het zorgen voor iemand met langdurende psychiatrische klachten met zich mee brengt, wordt hierdoor als minder zwaar ervaren. Kennis en inzicht over de psychiatrische stoornis of klachten, het aanleren van vaardigheden om beter om te gaan met probleemgedrag en de onderlinge steun van mensen die in een gelijksoortige situatie zitten, kunnen steunend zijn.

Doel van deze cursus

Het doel van deze cursus is het vergroten van de kwaliteit van leven van u als naastbetrokkenen en - in het verlengde daarvan - dat van uw naaste. Daar werkt u aan door:

 • Erkenning te geven aan de eigen last en het lijden.
 • Gevoelens van rouw bespreekbaar te maken.
 • Probleemoplossende en stress verlagende vaardigheden aan te leren.
 • Op basis van goede informatie passende zorg en steun te kunnen bieden.
 • Het eigen leven weer te omarmen.

Voor wie is deze cursus?

De cursus is bedoeld voor alle naastbetrokkenen van een persoon met een langdurende psychiatrische ziekte (onder andere psychose, schizofrenie). Het is voor deelname aan de cursus niet noodzakelijk dat uw naaste in behandeling is bij een ggz-instelling.

Wat komt er aan de orde in deze cursus?

De volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

 • Informatie over psychiatrische stoornissen, oorzaken, fasen, beloop en prognose.
 • Informatie over medicatie en behandeling.
 • Ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden.
 • Noodplannen/crisiskaart.
 • Organiseren van sociale steun, opbouwen en onderhouden van uw eigen netwerk, en communiceren over de ziekte met uw omgeving.
 • Aandacht en zorg voor uzelf.
 • Verlies, rouw en acceptatie, schuldgevoel, grenzen stellen en het heft in eigen hand nemen (empowerment).
 • Omgaan met en afhankelijkheid van de hulpverlening.
 • Helpen bij het signaleren en/of voorkomen van een terugval.
 • Stigma.
 • Herstel.

Is deze cursus iets voor mij?

Om de cursus te kunnen volgen, is het van belang dat u gemotiveerd bent om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren over langdurende psychiatrische klachten en het omgaan hiermee. Er wordt gewerkt in een groep. Dit betekent dat anderen u steun kunnen bieden, maar er wordt ook aandacht en inbreng van u gevraagd. Voorts is het belangrijk dat u energie en tijd voor de cursus kunt vrijmaken. Als u over één van deze zaken twijfelt, bespreek dit dan gerust met de contactpersoon: Jeanette Bakker. 

Praktische informatie 

Duur

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten.

Twee uur per bijeenkomst

Frequentie

Bij voldoende aanmeldingen wordt in iedere regio jaarlijks tweemaal een groep gestart voor ouders en andere naastbetrokkenen.

Ongeveer twee maanden na afloop vindt een terugkombijeenkomst plaats.

Aanmelden en meer informatie

Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Jeanette Bakker via dit formulier

Werkboek

Er wordt gebruikt gemaakt van het cursistenwerkboek en het zelfhulpboek ’Leven met een psychotische stoornis’ van Martin Appelo (2004). Het werkboek wordt aan u ter beschikking gesteld. 

Wij helpen u graag verder

Stel uw vraag aan GGZ NHN per mail

U kunt uw vraag makkelijk per mail aan ons stellen. Vul het formulier in en uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord. 

Bent u in behandeling bij GGZ NHN, neemt u dan contact op met uw behandelteam.

Liever bellen?

Bent u in behandeling bij een ggz-team? Neem dan contact op via het secretariaat van het team.

Het algemene klantcontactcentrum van GGZ Noord-Holland-Noord is bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer

088 65 65 010 

Wilt u dat wij u terugbellen? Gebruik hiervoor onderstaand formulier!

Aanmelden bij GGZ NHN

Alleen verwijzers (huisartsen, medisch specialisten en BIG-geregistreerde psychologen) kunnen kinderen en jeugd, volwassenen en ouderen, aanmelden bij GGZ NHN via:

 • het Huisartsen Informatie Systeem (HIS)
 • Zorgdomein
 • de online aanmeldformulieren GGZ NHN op deze website.
 • telefonisch via aanmeldpunten GGZ NHN