Zeg een afspraak op tijd af

maandag 6 februari 2023 15:22 uur

Het gebeurt steeds vaker dat cliënten hun afspraak met de behandelaar te laat of helemaal niet afzeggen als ze niet kunnen komen.

Dit is niet zoals het hoort en levert een onwenselijke situatie op. Immers: de behandeling loopt er vertraging door op.

Daarom scherpt GGZ NHN het beleid rondom afspraken aan en helpt ze cliënten beter om zich aan gemaakte afspraken te (kunnen) houden.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren zonder kosten worden gewijzigd of afgezegd. Als de afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd of de cliënt zonder afmelding niet op de afspraak komt, nemen wij altijd contact op. Ook brengen we maximaal 15 minuten behandeltijd in rekening. Let op: deze kosten verrekent de zorgverzekeraar met het eigen risico.

Als iemand twee keer achter elkaar zonder afmelding niet op een afspraak komt, kunnen wij overwegen de behandeling te stoppen.

In het eerste gesprek tussen behandelaar en cliënt worden onze regels duidelijk uitgelegd. Daarnaast biedt GGZ NHN een SMS-service om cliënten op tijd te herinneren aan de afspraak.