Visie en missie GGZ NHN

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Kennismaken met GGZ NHN > Visie en missie GGZ NHN  

Visie en missie GGZ NHN

Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de klant en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving.

Klik op de afbeelding voor de pdf-versie

Visie: Beter worden doe je thuis

Al onze inspanningen leiden tot een doelmatige en doeltreffende behandeling van mensen met psychiatrische stoornissen. Wij doen dit samen met de klant en diens betrokkenen, zoveel als mogelijk in de eigen omgeving. Om dit te realiseren werken we samen met  relevante partijen om het herstelproces van onze klant optimaal te ondersteunen.

Missie: Zichtbaar Beter

Onze ambitie is om een klantgerichte organisatie te zijn, waarvoor al onze medewerkers hun deskundigheid inzetten en daarmee bijdragen aan het maatschappelijk herstel van onze klanten.

Samenhang van onze 3 kernwaarden

GGZ Noord-Holland- Noord zorgt, werkt en organiseert vanuit haar drie kernwaarden. De belangrijkste kernwaarde gaat over ons bestaansrecht: de klant.  De kernwaarden Innovatiekracht en Flexibiliteit zijn een essentieel onderdeel van onze identiteit en dienstbaar aan onze belangrijkste kernwaarde: ambulante topzorg leveren.

 Top ambulante zorg

Wij leveren ambulante topzorg en stellen alles in het werk om dit te realiseren. Dit is geen opgelegde norm, maar een overtuiging die al jaren is verankerd in onze organisatie. Opname in een kliniek beschouwen wij als een intermezzo tijdens een ambulante behandeling.

 Innovatiekracht

GGZ NHN kent haar oorsprong in 1929 en heeft sindsdien talloze innovatieve bijdragen geleverd aan het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg. Sinds de vroege jaren negentig is onze innovatiekracht gekoppeld aan de ambitie om ambulante topzorg te ontwikkelen en de klinische capaciteit af te bouwen.
Hedendaagse en toekomstige innovaties richten zich zonder uitzondering op het leveren en verbeteren van ambulante topzorg en dragen daarmee bij aan onze visie: ‘beter worden doe je thuis’.

 Flexibiliteit

Onze flexibiliteit stelt ons in staat om zorg op maat te bieden, te anticiperen op de veranderende omgeving en slimme samenwerking te organiseren. Dit zijn voorwaarden voor ambulante topzorg en innovatie. Onze flexibele en vitale professionals zoeken steeds naar oplossingen om zorg beter te organiseren.

 

Visie en missie divisie Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie

Al tientallen jaren zijn wij er voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis. Elke mogelijkheid tot ontwikkeling, herstel van functioneren of het uitgroeien tot een evenwichtig mens benutten wij. Dit doen wij altijd samen met belangrijke anderen, of dat nou de ouders/opvoeders zijn of professioneel betrokkenen. Ieder draagt naar eigen vermogen bij aan de ontplooiing van het kind en jongere. Lees verder >>