Themagroep Familie

U bevindt zich hier: Homepage > Familie > Themagroep Familie  

Themagroep Familie van CFM-raad

De leden van de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van de GGZ-NHN bieden een luisterend oor en verwoorden uw mening.

Binnen de CFM-raad bestaat de Themagroep Familie, die zich sterk maakt voor de algemene belangenbehartiging van familie en andere naastbetrokkenen. Bij onderwerpen als de kwaliteit van de hulpverlening, informatievoorziening, huisvesting, behandeling en natuurlijk het familiebeleid van GGZ NHN.

De Themagroep Familie van de CFM-raad nodigt u uit om te vertellen wat u van de behandeling en de hulpverlening vindt, zodat zij weten hoe zij uw belangen goed kunnen behartigen en u kunnen vertegenwoordigen. Wie is immers een betere ervaringsdeskundige dan u?

De leden van de Themagroep vergaren kennis en delen informatie. Dit doen zij door bijeenkomsten en vergaderingen bij te wonen, door deelname aan werk- en projectgroepen en door bezoeken aan diverse locaties. Signalen vanuit de Themagroep worden besproken met medewerkers van GGZ NHN, met directies of de Raad van Bestuur.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u interesse om zelf lid te worden van de themagroep Familie? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

Wilt u meer weten over de CFM-raad? Kijk dan hier naar algemene algemene informatie over CFM-raad.