Themagroep Familie

U bevindt zich hier: Homepage > Familie > Themagroep Familie  

Themagroep Familie van CFM-raad

De themagroep Familie van CFM-raad is er voor familie en naastbetrokken van mensen die in behandeling zijn bij GGZ NHN.

GGZ NHN vindt medezeggenschap van familieleden en naastbetrokkenen belangrijk. Deze medezeggenschap wordt uitgevoerd door de themagroep Familie, onderdeel van de Cliënten- en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad). De CFM-raad behartigt de belangen van cliënten en hun familie en heeft invloed op het beleid van GGZ NHN. De leden van de CFM-raad bieden u een luisterend oor en verwoorden uw mening.

Wat doet de themagroep Familie?

De themagroep Familie van de CFM-raad behartigt de familiebelangen, geeft signalen aan en adviseert de raad van bestuur van GGZ NHN over de kwaliteit van de zorg zoals deze door de familie wordt ervaren. Wij geven informatie en maken familie zichtbaar als ondersteuner van de cliënt, waarbij de familie zelf ook steun nodig kan hebben.

De themagroep komt regelmatig bij elkaar voor overleg of sluit aan bij overleg met de raad van bestuur en de directies van de zorgonderdelen van GGZ NHN (forensische psychiatrie, maatschappelijke psychiatrie, specialistische centra en intensieve behandeling).

Het familieplatform streeft er naar zoveel mogelijk aanwezig te zijn op familiedagen en -avonden. Zo krijgt u de gelegenheid om uw ervaring met ons te delen.

Deel uw ervaring met ons!

Door input en betrokkenheid van u kan de themagroep Familie zich sterk maken voor de familiebelangen binnen GGZ NHN. Wie is immers een betere ervaringsdeskundige dan u!

De themagroep Familie nodigt u uit om te vertellen wat u van de behandeling en de hulpverlening vindt, zodat zij weten hoe zij uw belangen goed kunnen behartigen en u kunnen vertegenwoordigen.
 
Heeft u vragen, suggesties of wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u interesse om lid te worden van de themagroep Familie? Stel uw vraag via dit contactformulier.