Over stigma

U bevindt zich hier: Homepage > Over stigma  

Over stigma

“GGZ Noord-Holland-Noord vindt dat iedereen een volwaardige plaats in de maatschappij verdient. Afkomst, religie, seksuele geaardheid, afwijkend gedrag al dan niet ten gevolge van ziekte zou geen verschil moeten maken in de mate waarin mensen geaccepteerd worden en kunnen integreren in onze samenleving.
Stigmatisering van groepen mensen leidt daarentegen tot uitsluiting en tot kwetsen van soms al zeer gekwetste mensen. Stigma is gebaseerd op vooroordelen die grote groepen mensen betreffen, maar voor het individu vaak hele nare gevolgen heeft.

De Socialrun is een statement tegen stigma! We doen mee om stigmatiseren bespreekbaar te maken en een halt toe te roepen!”

Raad van bestuur GGZ NHN, Jos en Marijke


Stigma
Een psychische aandoening treft bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven. Toch rust hierop nog een groot taboe. Ook is discriminatie aan de orde en bestaan er veel vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. We noemen dit stigma.

Stigmatisering is een proces waarin een groep personen negatief wordt gelabeld, veroordeeld en uitgesloten. Dit gebeurt op grond van gemeenschappelijke, afwijkende kenmerken en/of gedragingen die angst of afkeer oproepen. Degenen met de psychische aandoening worden hiervoor verantwoordelijk gehouden. Vaak is sprake van overdrijving.

Soorten stigma
Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel. Het beïnvloedt de manier waarop mensen zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. We maken onderscheid tussen:

  • Publiek stigma: verzamelnaam voor stigmatisering vanuit de maatschappij.
  • Zelfstigma of geïnternaliseerd stigma: de gestigmatiseerde past de – veronderstelde – negatieve oordelen van anderen toe op zichzelf en houdt deze voor waar.
  • Structureel stigma: stigma verankerd in cultuur en wet- en regelgeving.


Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer weten over stigma, ervaringsverhalen lezen of over stigma in de hulpverlening? Kijk dan op www.samensterkzonderstigma.nl

Infographic over Stigma

Onderstaande infographic van Kenniscentrumphrenos gaat verder in op onderwerpen als:
Wat is stigma? Wat zijn de gevolgen? Zelfstigma? Hoe herken je het? Wat mag je van je hulpverlener verwacht?

De infographic bestaat uit een basispagina, van waaruit naar de verschillende onderdelen kan worden doorgeklikt.