Borderline persoonlijkheidsstoornis

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Psychische stoornissen > Borderline persoonlijkheidsstoornis  

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Mensen met borderline-persoonlijkheidsproblemen kunnen hun emoties niet goed hanteren en hebben een instabiel zelfbeeld.

Wanneer iemand maatschappelijk vastloopt omdat opleidingen, werk of relaties telkens weer mislukken, kan het zijn dat deze persoon lijdt aan een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Deze teleurstellingen vinden nogal eens op dezelfde wijze plaats: een patroon van een zeer enthousiaste start met hooggestemde verwachtingen, wordt gevolgd door tegenvallers met afhaken. Het gedrag van patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft vaak een ‘alles- of-niets’ karakter.

BPS wordt veelal gekenmerkt door sterke stemmingswisselingen en impulsief gedrag. Daarnaast kunnen zich ook andere psychische verschijnselen voordoen. Het komt voor dat de patiënt zich eerst presenteert met somberheid of bijvoorbeeld een eetprobleem. Pas later wordt duidelijk dat het om een borderline persoonlijkheidsstoornis gaat. Maar ook als de diagnose eenmaal is gesteld  blijken er vaak nog andere psychiatrische aandoeningen zoals een depressie, angststoornis of posttraumatische stress-stoornis. De diagnose BPS is dan ook niet zo eenvoudig te stellen. Dit moet gebeuren door een professional (psychiater, klinische psycholoog of psychotherapeut) na een zorgvuldig onderzoek.

Er zijn in Nederland naar schatting 200.000 patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, iets meer vrouwen dan mannen. De stoornis komt meestal in volle omvang tot uiting aan het begin van de volwassen leeftijd, tussen het zeventiende en vijfentwintigste levensjaar. Nadat de eerste verschijnselen zijn opgetreden zien we vaak een wisselend beloop en volgen er nogal eens diepe dalen met crises en vele hulpverleningscontacten.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Copyright 2015 – www.nvvp.net

Wilt u meer weten over borderline?

Dan kunt u terecht op de website van de Nederlandse vereniging voor psychiatrie. Hier leest u meer informatie over de borderline: oorzaken, symptomen, behandeling, tips etc.