Individuele Plaatsing en Steun richting werk of studie

U bevindt zich hier: Homepage > Aanbod > Individuele Plaatsing en Steun richting werk of studie  

Individuele Plaatsing en Steun

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk of, en dat geldt vooral bij jongeren, bij het oppakken van een studie. IPS werkt voor hen beter dan andere re-integratiemethoden.

Mensen met een ernstige psychische aandoening die behandeling krijgen en aan het werk willen, kunnen hiervoor begeleiding krijgen met de methode Individuele Plaatsing en Steun. Een IPS-trajectbegeleider helpt dan met werk zoeken, vinden en behouden. Ook mensen die op het werk problemen hebben vanwege hun psychische aandoening kunnen gebruikmaken van een IPS-traject om hun werk te behouden.

Werk hebben helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Werk brengt inkomen en financiële zelfstandigheid, sociale contacten, voldoening, persoonlijke waardering en nieuwe ervaringen met zich mee. Het kan een belangrijke ondersteuning betekenen van de eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven.


Acht principes waardoor IPS werkt


1. Regulier werk of opleiding is het doel
Een gewone baan, waarop iedereen kan solliciteren, is bereikbaar voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

2. Niemand wordt uitgesloten
Iedere werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid (ongeacht diagnose, ernst van de symptomen of beperking, opname) die de wens heeft om te gaan werken in het reguliere arbeidstraject, kan aan het IPS-traject deelnemen.

3. Integratie van toeleiding naar werk of opleiding en zorg
IPS-trajectbegeleiders nemen deel aan en stemmen af met het GGZ-team dat de zorg of behandeling biedt.

4. Voorkeur van werkzoekende staat voorop
Keuzes rond werk of opleiding worden gebaseerd op de eigen voorkeuren, kwaliteiten en ervaringen van de werkzoekende.

5. Ondersteuning rond werk en inkomen
IPS-trajectbegeleiders helpen deelnemers aan goede, begrijpelijke informatie over de gevolgen van betaald werk voor inkomen, uitkering of toeslagen.

6. Snel zoeken, snel plaatsen
Geen training of werkervaring opdoen vooraf. Zo nodig volgt training op de werk- of opleidingsplek.

7. Baan(kans)ontwikkeling
IPS-trajectbegeleiders onderhouden systematisch een netwerk van werkgevers en opleidingsinstellingen die mensen met een psychische kwetsbaarheid willen aannemen. Zij kennen de bedrijven en de vaardigheden waarnaar de werkgevers bij de werknemers op zoek zijn.

8. Blijvende ondersteuning
Na plaatsing is individuele begeleiding beschikbaar zo lang als nodig en gewenst. Ook werkgevers kunnen worden begeleid.


Wat doet een IPS-trajectbegeleider voor werkgevers?

UWV, gemeente en de IPS-trajectbegeleider helpen mee door u zo veel mogelijk te ontzorgen. Werkbegeleiding en ggz-behandeling staan naast elkaar. IPS-trajectbegeleiders combineren kennis van (lokale)bedrijven en arbeidsreïntegratie met expertise in het ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij begeleiding tevens de werkgever waar nodig en adviseren over diverse voorzieningen voor werkgevers. Heeft u vragen of advies nodig? Dan kan de IPS-trajectbegeleider u met raad en daad bijstaan.

Waarom meedoen met IPS?

Een baan of het volgen van een opleiding brengt veel voordelen met zich mee, zoals structuur, inkomen, sociale contacten, zingeving en toekomstperspectief. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is het doorgaans niet gemakkelijk om hun wensen op dat gebied te realiseren. De juiste ondersteuning bij het realiseren van doelen op het gebied van werk en studie is daarom van groot belang.

Heeft u interesse?

Geef dat dan aan bij uw behandelaar. U kunt dan kennismaken met een IPS-trajectbegeleider en samen kijken of IPS iets voor u is.

Meer informatie over IPS leest u op www.werkenmetips.nl