Klachtenfunctionaris

U bevindt zich hier: Homepage > Over ons > Klachten > Klachtenfunctionaris  

Klachtenfunctionaris

GGZ NHN beschikt over een klachtenfunctionaris waar u terecht kunt met uw onvrede of klacht. De klachtenfunctionaris is er voor cliënten, hun wettelijk vertegenwoordigers en voor familie en naasten. De klachtenfunctionaris heeft als taak opvang, ondersteuning en advies te geven aan degene die de klacht indient. De klachtenfunctionaris probeert tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

Komt het niet tot een oplossing dan heeft u de mogelijkheid een formele klacht in te dienen bij de verantwoordelijke directie. In beginsel krijgt u dan binnen zes weken een oordeel over uw klacht. Zo nodig kan deze termijn verlengd worden met vier weken. Tot slot heeft u nog de mogelijkheid om de geschillencommissie te benaderen.

Contact

Telefonisch is de klachtenfunctionaris bereikbaar via 06 10 14 61 47. U kunt ook dit formulier invullen om uw melding kenbaar te maken. Indien u aangeeft contact te willen, dan neemt de klachtenfunctionaris binnen 5 werkdagen contact met u op.