Omgaan met emoties

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > Omgaan met emoties  

Omgaan met emoties

Omgaan met emoties Iedereen heeft emoties, maar ze zijn niet in elke situatie even sterk aanwezig. Emoties kunnen vertellen hoe je je voelt en je aanzetten tot actie. Wanneer je weet wat emoties zijn en waar je ze aan kunt herkennen, kan dat je helpen bij het opmerken van je eigen emoties.

Mensen zullen altijd emoties hebben en emoties zijn ook nuttig. Het gaat erom dat we zo om kunnen gaan met onze emoties, dat we er meer plezier van hebben en er minder onder lijden. Er bestaan vier primaire emoties: boosheid, verdriet, blijdschap en angst. Mensen worden geboren met het potentieel of de biologische toerusting voor deze emoties. Alle andere emoties zijn aangeleerd en bestaan doorgaans uit combinaties van de basisemoties.

Sommige emotionele ervaringen zijn in de eerste plaats reacties op gebeurtenissen in je omgeving.
Je bent bijvoorbeeld boos op iemand omdat hij of zij kritiek heeft. Of je voelt je gelukkig omdat iemand van wie je houdt op bezoek komt of je bent blij omdat het mooi weer is, terwijl er regen voorspeld was.

Andere emotionele ervaringen zijn in de eerste plaats reacties op je eigen gedachten, handelingen en gevoelens. Je voelt je bijvoorbeeld schuldig omdat je eigenlijk heel boos bent op iemand. Je bent boos op jezelf, omdat je iets bent vergeten, je schaamt je omdat je je opdracht niet hebt uitgevoerd of je bent trots op jezelf, omdat je iets gedaan hebt waar je tegenop zag.

Emoties komen en gaan, als de golven van de zee. De meeste emoties duren slechts enkele seconden tot minuten. Wat wij vinden van emoties en van emotioneel zijn, komt voort uit de overtuigingen en veronderstellingen, die we gaandeweg van anderen en onszelf geleerd hebben.
Zo leren sommige mensen van hun opvoeders dat het slecht is om kwaad te zijn en haatgevoelens te hebben. Een dergelijke gedachtegang brengt met zich mee dat schuldgevoel aangewakkerd wordt als we ons boos voelen. Dit maakt het moeilijker om met onze emotionaliteit om te gaan.

Doelstelling van de training:

Aandacht hebben voor je emoties, om kunnen gaan met wat je voelt, vindt en hoe je reageert is belangrijk. Niet meer bang zijn voor je emoties en jezelf niet veroordelen om wat je voelt is een eerste stap. Je leert voldoende afstand te nemen om je emoties te onderzoeken en na te denken over wat je er mee wilt doen. Onderkennen wat de functie is van je emoties helpt om beter met jezelf om te kunnen gaan. Emoties leren gebruiken, bijvoorbeeld om je doorzettingsvermogen te versterken en je energie geven. Tegelijkertijd is het belangrijk naar anderen uit te kunnen spreken wat je voelt en wat je nodig hebt, waarbij je ook leert je grenzen te kunnen stellen.

Deze training is opgezet om de volgende doelen te bereiken:

  • Je leert aandacht te hebben voor je emoties
  • Je leert emoties te herkennen en benoemen
  • Je onderzoekt je emotie en leert functioneel gedrag hier op af te stemmen
  • Je leert om te gaan met moeilijke emoties zoals boosheid, agressie, schuld en schaamte
    zodat emoties niet negatief naar binnen of naar buiten doorslaan
  • Je leert je emotionele kwetsbaarheid te verminderen
  • Je oefent in de groep rollenspelen met eigen leerdoelen

De groep

De werkwijze is een afwisseling van onderlinge gesprekken, blokjes theorie, korte oefeningen.
De begeleiding, die bestaat uit een GGZ hulpverlener en een ervaringsdeskundige, streven naar een werksfeer die veilig, vertrouwd en respectvol is.
De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur. De eerste bijeenkomst is om verwachtingen uit te wisselen, informatie te delen, werkboek te bekijken, elkaar te leren kennen en definitief te besluiten tot deelname.
De training is practice based, het gaat hierbij om de ervaring van individuele cliënten en van de zorgverleners die aangeven dat de interventie werkt.

Kosten

5 euro voor het werkboek.