Clean en nuchter leven

U bevindt zich hier: Homepage > De Herstelwerkplaatsen > Clean en nuchter leven  

Clean en nuchter leven

Terugvalpreventie is bedoeld voor mensen, die zijn gestopt met middelengebruik (incl alcohol) of zeer gemotiveerd zijn om bij aanvang van de groep te stoppen en niet willen terugvallen.


Terugvalpreventie wordt gegeven in groepsverband. De deelnemers delen hetzelfde probleem en hebben een gemeenschappelijk doel. Vanuit die er- en herkenning vindt er steun en herstel plaats en heeft men het gevoel er niet alleen voor te staan. Bij terugvalpreventie staat het delen en leren van elkaars ervaringen voorop, maar er wordt ook gewerkt met inzicht gevende opdrachten. Het is een gesloten groep van 6 bijeenkomsten, waarin kennis over de ziekte verslaving middels psycho-educatie wordt verkregen en we een aantal thema’s in volgorde bespreken. Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van terugvalpreventie:

  • Het middelengebruik is gestopt, of je hebt het verlangen om helemaal te stoppen
  • Je beseft dat het risico op terugval nog heel lange tijd blijft bestaan
  • Je wil actief meedoen aan de cursus en (huiswerk)opdrachten uitvoeren
  • Je hebt respect voor de groepsgenoten en bent bereid ook je eigen ervaringen te delen