Familie

U bevindt zich hier: Homepage > Ik kom of ben in behandeling > Familie  

Familie

Uw betrokkenheid vergroot het herstel

Het verminderen van het recidive gevaar is een belangrijk uitgangspunt in de behandeling van cliënten binnen de divisie forensische psychiatrie. Ons uitgangspunt is om respectvol, zorgvuldig en met aandacht om te gaan met familie en met uw vragen over de zorg voor de cliënt. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt en met respect voor diens privacy. In overleg met de cliënt nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij het intakegesprek en bij het vaststellen en evalueren van het behandelplan of een zorgafstemmingsgesprek. Door u zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij de behandeling, proberen wij een stabiele situatie voor de cliënt en u, als familie, te realiseren. De veronderstelling is dat het betrekken van de familie de kwaliteit van de behandeling en sociale relaties verbetert en daarmee het recidiverisico verminderd wordt en het herstel van de cliënt bevorderd.


Hulp voor familieleden en naastbetrokkenen

Betrokken zijn bij iemand met psychische klachten of een psychiatrische ziekte en in aanraking zijn gekomen met justitie heeft vaak grote gevolgen, ook voor u. Misschien heeft u verdriet of voelt u zich machteloos? Of heeft u vragen over de ziekte, waar begint of eindigt het zorgen voor en hoe kunt u het beste omgaan met reacties uit de omgeving? Loopt u tegen dergelijke vragen en twijfels aan, dan kunt u deze altijd bespreken met de hulpverlener waar uw familielid of naaste in behandeling is.

GGZ Noord-Holland-Noord biedt daarnaast ook ondersteuning aan familieleden en naastbetrokkenen door middel van:

  • De familievertrouwenspersoon
    De familievertrouwenspersoon is er speciaal voor u. Zij kan familie en naastbetrokkenen van cliënten die bij GGZ Noord-Holland-Noord in behandeling zijn, adviezen geven naar aanleiding van zorgen, vragen over de ziekte of behandeling beantwoorden en u desgewenst doorverwijzen. Ook kan de familievertrouwenspersoon zo nodig bemiddelen als er knelpunten zijn omtrent bejegening tussen u en hulpverleners. Klik hier voor de Folder familievertrouwenspersoon.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor? U kunt direct contact opnemen met familievertrouwenspersoon Ellen de Leijer, telefoon 06 51 63 97 37 of maak gebruik van het Stel een vraag-formulier.

Meer informatie over de familievertrouwenspersoon vindt u op de website van GGZ Noord-Holland-Noord.


Meer informatie kunt u ook lezen in de brochure: 'Familie & naastbetrokkenen'.

Familieklachtrecht

U kunt als familielid en/of naastbetrokkene ook een klacht indienen over uw eigen bejegening. Op de website van GGZ Noord-Holland-Noord vindt u meer informatie.

Ervaringsverhalen

Een opname in een forensische kliniek is ingrijpend. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor familieleden en naastbetrokkenen. In dit boekje, een uitgave van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, staan een aantal ervaringsverhalen van familieleden die vertellen wat de opname voor hen heeft betekend. Zij vertellen over wat aan de opname vooraf ging, over het contact met hun naaste en met de hulpverlening en over de manier waarop zij zijn omgegaan met de zorgen en problemen die zij zijn tegengekomen. Misschien kunnen deze ervaringsverhalen u helpen als uw eigen familielid is opgenomen in een forensische kliniek. Naast de ervaringsverhalen vindt u in hierin ook informatie over praktische zaken en een uitleg over sommige belangrijke begrippen.