Clienten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)

U bevindt zich hier: Homepage > Ik kom of ben in behandeling > Clienten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)  

Clienten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad)

Wij zijn de Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) van de GGZ-NHN. Betrokken en enthousiast zetten wij ons in voor de kwaliteit van de zorg. De leden van de CFM-raad bieden een luisterend oor en verwoorden uw mening.

Binnen de CFM-raad bestaat de Themagroep Forensisch, die zich sterk maakt voor de algemene belangenbehartiging van cliënten, ex-cliënten, familie en andere naastbetrokkenen die te maken hebben of hebben gehad met Forensische psychiatrie.

De leden van de Themagroep vergaren kennis, delen informatie en geven waar nodig advies. Dit doen zij door spreekuren te houden op diverse locaties, deelname aan werk- en projectgroepen en het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. Signalen vanuit de Themagroep worden besproken met medewerkers van GGZ NHN, met directies of de Raad van Bestuur.  

De CFM-raad en GGZ NHN werken samen in het kader van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Onafhankelijke ondersteuners faciliteren, coachen en adviseren de CFM-raad en haar afzonderlijke leden bij hun werk als raadslid.

Heeft u vragen, suggesties of wilt u uw verhaal kwijt? Of heeft u interesse om zelf lid te worden van de themagroep Forensisch? Neem dan contact met ons op via dit dit formulier.

Wilt u meer weten over de CFM-raad? Kijk dan op algemene informatie over CFM-raad.