Verschil tussen verdiepings- en reguliere diagnostiek?

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Veelgestelde vragen > Verschil tussen verdiepings- en reguliere diagnostiek?  

Verschil tussen verdiepings- en reguliere diagnostiek?

Verdiepingsdiagnostiek is een korte screening op de aanwezigheid van psychiatrische problematiek ten behoeve van het reclasseringsadvies. Op basis van de conclusies van dit rapport kunnen geen uitspraken worden gedaan over de relatie tussen stoornis en delict, het is nadrukkelijk géén PJ-rapportage.  Verdiepingsdiagnostiek kan alléén door de reclassering worden aangevraagd (via Ifzo).

Reguliere diagnostiek (uitgebreidere diagnostiek) gaat om het vaststellen van psychiatrische problematiek in engere zin en de eventuele aanwezigheid van persoonlijkheidsproblematiek. Reguliere diagnostiek kan worden aangevraagd door elke verwijzer.