Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Homepage > Verwijzers > Veelgestelde vragen  

Wat de meeste mensen willen weten...

Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden

 • Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

  U kunt als verwijzer op verschillende manieren een cliënt aanmelden voor forensische psychiatrie:

  • Huisartsen kunnen patiënten verwijzen via ‘Beter Verwijzen’ of ons digitale aanmeldformulier
  • Reclassering of PMO (Psycho Medisch Overleg) kunnen cliënten verwijzen via Ifzo
  • Jeugdreclassering, WNK, vrijgevestigde praktijken, Bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis kunnen cliënten verwijzen via ons digitale aanmeldformulier. Een verwijzing van de huisarts is hierbij echter noodzakelijk.


  Contact over aanmelden forensische polikliniek en ForACT
  Aanmeldcoördinator: 072 535 22 57.
  Bereikbaar (op ma-di-do-vrij) voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure.
  De aanmeldingen voor de klinieken van de divisie forensische psychiatrie verlopen uitsluitend via het NIFP/IFZ.

 • Wie meldt een cliënt aan?

  Wanneer het gaat om iemand die in een justitieel kader wordt aangemeld, meldt de reclassering, of het PMO (Psycho Medisch Overleg) aan;

  Wanneer het gaat om een behandeling in een vrijwillig kader meldt de huisarts, een vrijgevestigde praktijk, het WNK, Bureau Jeugdzorg of Veilig Thuis aan en is er altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig.

  Lees hier meer over hoe u een cliënt kunt aanmelden

 • Welke ziektebeelden behandelen jullie?

  De forensische psychiatrie van GGZ Noord-Holland-Noord biedt behandeling aan cliënten vanaf 16 jaar, met een ernstige psychiatrische of psychische stoornis die in contact gekomen zijn met justitie (strafrechtelijke titel) of dreigen te komen.
   
  De meest voorkomende problematiek betreft:

  - psychotische stoornissen
  - verslaving
  - agressieproblematiek
  - seksueel grensoverschrijdend gedrag
  - zwakbegaafdheid
  - persoonlijkheidsstoornissen
  - autismespectrum stoornissen

 • Welke behandelingen bieden jullie?

  Kijk voor een overzicht op de pagina Ons aanbod

 • Verschil tussen verdiepings- en reguliere diagnostiek?

  Verdiepingsdiagnostiek is een korte screening op de aanwezigheid van psychiatrische problematiek ten behoeve van het reclasseringsadvies. Op basis van de conclusies van dit rapport kunnen geen uitspraken worden gedaan over de relatie tussen stoornis en delict, het is nadrukkelijk géén PJ-rapportage.  Verdiepingsdiagnostiek kan alléén door de reclassering worden aangevraagd (via Ifzo).

  Reguliere diagnostiek (uitgebreidere diagnostiek) gaat om het vaststellen van psychiatrische problematiek in engere zin en de eventuele aanwezigheid van persoonlijkheidsproblematiek. Reguliere diagnostiek kan worden aangevraagd door elke verwijzer.