Familievertrouwenspersoon: speciaal voor familie

U bevindt zich hier: Homepage > Familie > Familievertrouwenspersoon > Familievertrouwenspersoon: speciaal voor familie  

Familievertrouwenspersoon: speciaal voor familie

Maak kennis met Ellen de Leijer, de eerste familievertrouwenspersoon van Nederland. Zij vertelt over haar werk: 'Ik ben er speciaal voor de familieleden'.

Zwaar belast

Het valt niet mee om mantelzorger te zijn. Familieleden van onze cliënten zijn dan ook vaak zwaar belast. Zij zitten met vragen, onzekerheden, boosheid en verdriet. Natuurlijk doen onze hulpverleners hun uiterste best om de familieleden zo goed mogelijk op te vangen.

Voor familie is het ook prettig dat ze bij mij terecht kunnen, omdat zij de psychiater niet met hun problemen lastig willen vallen. Die is er immers voor hun zieke familielid. Ze voelen zich vaak bezwaard om over hun eigen moeilijkheden te beginnen. En je wilt ook niet altijd je vrienden lastig vallen met jouw problemen. Daarom ben ik er: speciaal voor de familieleden.


Lang en kort

In veel gevallen kan ik de problemen en vragen van familieleden snel ontrafelen en ze snel helpen. Soms blijven mensen wat langer contact houden met mij. Dat mag. Als het nodig is, verwijs ik familieleden door naar hulpverleners. Wanneer de problematiek ze zo boven het hoofd is gegroeid dat ze zelf hulp nodig hebben.

Maar in de meeste gevallen is een aantal gesprekken genoeg voor naasten om er weer tegen te kunnen. Ik leg bijvoorbeeld nog eens goed uit wat er precies met hun familielid aan de hand is en wat de behandeling inhoudt. En ik luister naar klachten en problemen en ga op zoek naar oplossingen. Maar familieleden mogen ook gewoon bij me uithuilen en tegen mij aanpraten.


Trots

Ik ben trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. Maar er valt nog veel te verbeteren, zeker landelijk gezien. We moeten op zoek naar uniformiteit in de werkwijze. Daarom moet er een speciale opleiding komen voor familievertrouwenspersonen.

 

Het belang van de familievertrouwenspersoon

Per 1 januari 2015 heeft de overheid een goot aantal zorgtaken gedecentraliseerd op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Sinds deze wijziging dragen gemeenten dus ook grotendeels de verantwoordelijkheid voor taken van de ggz. Volgens Kloppenburg is door die verandering meer de mens als geheel centraal komen te staan, in plaats van dat de focus voornamelijk op het medische aspect ligt. De gemeente gaat immers niet alleen over zorg, maar ook over zaken als werk, financiën en huisvesting. Zij kan ggz-cliënten ondersteuning bieden op al deze aspecten en op die manier hun participatie in de maatschappij bevorderen. Precies dat is de opdracht waar alle gemeenten in Nederland nu voor staan, vertelt Oskam. “Hierbij worden zaken als het bevorderen van eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie, juist voor kwetsbare doelgroepen, steeds belangrijker.”
De gemeente kan families die tegen problemen aanlopen, ondersteunen door de inzet van een familievertrouwenspersoon.

Lees hier het gehele artikel 'Het belang van de familievertrouwenspersoon' (21 juni 2017)