Veelgestelde vragen

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) > Veelgestelde vragen  

Veelgestelde vragen

Lees hier veelgestelde vragen en antwoorden.

Cliënten en Familie en Medezeggenschapsraad

 • Kan iedereen lid worden van de CFM-raad?

  Om lid te kunnen worden van de CFM-raad moet je in ieder geval cliënt of ex-cliënt zijn. Of familielid of op een andere manier naastbetrokkene zijn.

 • Wat is belangenbehartiging?

  Het opkomen voor de belangen van mensen die zorg en ondersteuning ontvangen. Het bundelen van die ervaringen en deze doorgeven aan beleidsmakers bij zorg- en welzijnsorganisaties. Het verhaal van cliënten vertellen, vanuit hun eigen beleving en ervaring. (bron: Movisie)

 • Wat is WMCZ?

  Dat is de wet die sinds 1996 medezeggenschap regelt voor cliënten in de zorg, de Wet Cliënten Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Deze wet is op 21 mei 2019 vervangen door de WMCZ 2018. Als deze is gepubliceerd in de Staatscourant treedt deze in werking.

 • Wat moet ik kunnen als ik raadslid wil worden?

  De CFM-raad doet heel veel op heel veel verschillende plaatsen in heel Noord-Holland. Samen met jou kijken we waar jouw kennis en ervaring het meeste kan betekenen voor de CFM-raad.

 • Wat doet een raadslid van de CFM?

  Een raadslid kan heel veel verschillende dingen doen. Doel is daarbij altijd om de algemene belangen van cliënten en familie te behartigen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

 • Hoe kom ik in contact met jullie, met de CFM?

  Telefonisch: spreek een bericht in via 072 5312 717.
  Email: info@cfm-ggznhn.nl