Direct hulp bij Triversum Kindcentrum De Klim in Alkmaar

U bevindt zich hier: Homepage > Over Triversum > Nieuws > Direct hulp bij Triversum Kindcentrum De Klim in Alkmaar  

Stel een vraag

Volg GGZ NHN

Direct hulp bij Triversum Kindcentrum De Klim in Alkmaar

19 / 07 / 2018

Momenteel kunnen wij bij Triversum Kindcentrum De Klim kinderen van 6-12 jaar met psychiatrische problemen op zeer korte termijn hulp bieden.

Optimaal herstel

Kinderen met een psychische kwetsbaarheid of moeilijk te begrijpen gedrag verdienen de beste psychiatrische behandeling. Vaak kan dat prima met onze hulp in de thuissituatie. Soms is voor optimaal herstel een kort verblijf bij ons Kindcentrum De Klim nodig. Bijvoorbeeld voor uitgebreide diagnostiek of een intensief behandeltraject. Beide kunnen als korte module ingezet worden binnen de lopende ambulante behandeling van het kind.

Verschillende groepen

Kinder- en Jeugdpsychiater Linda van der Schaaf: “Ons Kindcentrum De Klim in Alkmaar kent drie verschillende groepen, ingedeeld naar leeftijd en aard van de behandeling. Meestal komen de kinderen alleen overdag naar de kliniek, waar ze ook onderwijs volgen op de naastgelegen school voor speciaal onderwijs. Voor een optimale behandeling van ernstige problemen is het soms nodig om ook ’s nachts bij het Kindcentrum te slapen”.

We denken graag met u mee

“Naast diagnostiek en behandeling zijn er ook mogelijkheden voor non-verbale therapie, EMDR, CGT, systeemtherapie en ergotherapie. Maar ook meer flexibele trajecten zijn mogelijk. Te denken valt aan het overbruggen van de vakantieperiode en/of het instellen op medicatie. We denken graag met u mee, ook al in een vroeg stadium”, aldus Van der Schaaf.

Meer info of aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanke Dierdorp (Gz-psycholoog, 072-5410400, H.Dierdorp@ggz-nhn.nl). Aanmelden van een cliënt kan eenvoudig online via www.triversum.nl. Triversum is sinds 1-1-2018 onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord.