Missie en visie

U bevindt zich hier: Homepage > Over Triversum > Missie en visie  

Missie en visie

Elk kind, en elke jongere verdient een stabiele toekomst. Met hun toekomst voor ogen dragen onze specialisten hier vol overtuiging aan bij zolang dat nodig is.

Al enkele tientallen jaren zijn wij er voor kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis. Elke mogelijkheid tot ontwikkeling, herstel van functioneren of het uitgroeien tot een evenwichtig mens benutten wij. Dit doen wij altijd samen met belangrijke anderen, of dat nou de ouders/opvoeders zijn of professioneel betrokkenen. Ieder draagt naar eigen vermogen bij aan de ontplooiing van het kind en jongere.

Kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid, crisisgevoeligheid of soms moeilijk te begrijpen gedrag verdienen de beste psychiatrische behandeling. Zij moeten kunnen vertrouwen op onze expertise. Daarom geven wij niet op, en zoeken altijd naar een oplossing die recht doet aan de ontwikkeling van elk individueel kind. In de regio Noord-Holland zijn wij dé specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Indien andere aanbieders vastlopen, helpen wij met collegiaal advies of als het nodig is nemen wij de behandeling over.

Beter worden doe je op een plek waar dit kansrijk is. Triversum is daarom dáár waar het kind, de jongere en hun belangrijke anderen kunnen en willen slagen. Vaak is dat in de thuissituatie. Wanneer nodig zorgen wij ervoor dat een verblijf in een van onze klinieken een waardevolle periode is in de ambulante behandeling van een kind of jongere.

Om groei, ontwikkeling en ontplooiing bij onze cliënten te stimuleren, moeten wij ook steeds blijven ontwikkelen. Triversum heeft een lange opleidingstraditie, en leidt specialisten in verschillende vakgebieden op. Zo halen wij nieuwe kennis in huis, en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse Jeugd-ggz.

Elk kind, en elke jongere verdient een stabiele toekomst. Met hun toekomst voor ogen dragen onze specialisten hier vol overtuiging aan bij zolang dat nodig is.