Mag GGZ NHN mijn gegevens doorgeven aan anderen?

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Veelgestelde vragen > Mag GGZ NHN mijn gegevens doorgeven aan anderen?  

Mag GGZ NHN mijn gegevens doorgeven aan anderen?

Nee, dat mag in de meeste gevallen niet zonder dat u daar toestemming voor gegeven heeft. Alleen in heel speciale gevallen kan van deze regel afgeweken worden. Bijvoorbeeld wanneer u zelf niet in staat bent om dit te bepalen en het in het belang van uw behandeling nodig is. Of wanneer de Nederlandse wet dat vereist. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om strafbare feiten.

Uw persoonsgegevens worden in die gevallen alleen verstrekt aan personen die uit hoofde van hun ambt, beroep of door wettelijk voorschrift dan wel door een overeenkomst tot geheimhouding verplicht zijn.