Worden mijn gegevens ook voor onderzoek gebruikt?

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Veelgestelde vragen > Worden mijn gegevens ook voor onderzoek gebruikt?  

Worden mijn gegevens ook voor onderzoek gebruikt?

GGZ Noord-Holland-Noord doet ook aan wetenschappelijk onderzoek, om de kwaliteit van de zorg en behandeling steeds te verbeteren. Waar kan het om gaan?

  • Het kan zijn dat u gevraagd wordt om deel te nemen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek. Daar krijgt u dan apart informatie over en u wordt om toestemming gevraagd om deel te nemen. Dat bent u niet verplicht. Als u niet wilt deelnemen aan een onderzoek waarvoor we u hebben benaderd, dan heeft dat geen consequenties voor uw behandeling.
  • Soms gebruiken wij gegevens anoniem voor wetenschappelijke onderzoeksvragen. Dat kan ook zijn lang nadat uw behandeling bij ons is afgesloten. Als u dat niet wilt, kunt u dat bespreken met uw behandelaar. U kunt dat op ieder moment van de behandeling doen. Ook kunt u uw bezwaar schriftelijk laten weten. Wij nemen uw bezwaar op in uw dossier.