Langdurige psychiatrische behandeling

U bevindt zich hier: Homepage > Cliënten > Aangemeld, en dan > Behandeling en begeleiding > Langdurige psychiatrische behandeling  

Langdurige psychiatrische behandeling

Behandeling en begeleiding voor mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, die langer op zorg zijn aangewezen en een complexe hulpvraag hebben.

Voor mensen die ondersteuning nodig hebben op meerdere levensgebieden zoals wonen, werken, dagbesteding en sociale contacten. Behandeling wordt zoveel mogelijk ‘in de wijk’ aangeboden, dus aan huis of binnen een beschermde woonvorm. GGZ teams coördineren de hulpverlening en bieden behandeling en begeleiding. Zij kunnen flexibel inspelen op de behandelbehoefte en zorgvraag van de klant.

De omvang van de behandeling/begeleiding kan variëren van enkele uren per maand tot 24 uur per dag. Het behandelaanbod is zeer divers: van licht tot zeer intensief, van behandeling thuis tot opname in een kliniek, van een individueel gesprek tot groepsbehandeling, van dagactiviteiten tot wonen. Door dit brede aanbod kunt u een compleet behandel- en begeleidingspakket krijgen dat is afgestemd op uw eigen, individuele situatie.